Allt vanligare med drogrelaterade fall

Den senaste tiden har Seko sjöfolk fått in fler och fler ärenden som rör anställda med drogrelaterade problem. Anledningen kan vara att rederierna i viss mån ökat testningen för drogmissbruk och att metoderna för att upptäcka droger har blivit mer raffinerade.

Seko och SARF har ett alkohol- och drogpolicy-avtal som hanterar testning, normer och gränsvärden samt rehabilitering. På Almegaavtalet har vi lokala alkohol- och drogpolicy-avtal med flera rederier.

Om en anställd påträffas med att ha brukat droger reagerar arbetsgivaren ofta kraftigt genom att varsla om uppsägning eller avsked. Tyvärr är det inte ovanligt med brister i utredningen vad beträffar ett eventuellt missbruk samt om det finns möjlighet till rehabiliteringsåtgärder. 

Annons

I de flesta fall blir facket inkopplat i förhandlingsarbetet om själva uppsägningen/avskedet samt om ett eventuellt brott mot policyn. 

I många fall väljer dock arbetstagaren själv att avsluta sin anställning, vilket kan bero på att det handlar om olagliga substanser och att det kan upp-fattas som genant att bruka droger.

För den som missbrukar är det egentligen bara en tidsfråga innan man blir påkommen i en drogkontroll. Utfallet av förhandlingarna som följer kan vara svåra att förespå. Arbetsgivaren påtalar oftast att det är en brottslig handling som begåtts på arbetsplatsen, vilket Arbetsdomstolen inte sällan anser vara allvarligare än om brottet begås under fritid. 

Tyvärr konsulterar arbetstagare sällan facket i dessa frågor förrän de faktiskt åkt fast i en kontroll. Vi vet att det finns sjömän därute som har uppenbara missbruksproblem som i vissa fall kan bero på psykisk ohälsa, övergrepp och andra allvarliga bekymmer. Dessa sjömän behöver adekvat rehabilitering – inte ett avskedsbrev som riskerar att förvärra situationen ytterligare. 

Tyvärr kan vi konstatera att droger blir allt vanligare förekommande i samhället i stort. Det bästa hade varit om alla hade kunde avstå från dem.   

Pelle Andersson