Anmäl olycksfall och tillbud

Om alla tillbud och olyckor som inträffar ombord anmäls kan vi lättare undvika att samma sak händer igen, skriver ombudsman Pelle Andersson.

Att anmäla att man råkat ut för ett tillbud (alltså en nästan-olycka) eller olycksfall är viktigare än många tror. Dels är det viktigt för individen själv ur ett försäkringstekniskt perspektiv. Men det är också ett facit på hur bra arbetsmiljön är ombord. 

Om alla tillbud och olyckor som inträffar ombord hade anmälts skulle vi kunna arbeta mer preventivt för att förhindra att samma olycka inträffar två gånger. 

Att arbetstagare vågar anmäla tillbud och olyckor på sin arbetsplats tyder också på att företaget har en god säkerhetskultur. Informationen kan sedan användas när riskanalyser för arbetsuppgifter ska genomföras. 

Annons

Med en god rapporteringskultur på arbetsplatsen kan man även identifiera andra strukturella organisatoriska problem i verksamheten. Det kan handla om exempelvis stress, för höga krav, för små resurser eller kommunikations-problem.  

Hur anmäler jag? 

Börja med att anmäla tillbudet eller arbetsskadan till arbetsgivaren. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att anmäla arbetsskador till Försäkringskassan – och i vissa allvarligare fall även till Transportstyrelsen. Skyddsombuden ska även erhålla en kopia på anmälan. 

Om arbetsgivaren har kollektivavtal ska arbetstagaren även anmäla arbetsskadan till AFA försäkring (TFA trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Här kan en facklig representant, försäkringsinformatör  eller skyddsombud vara behjälplig. 

Om det klassas som en arbetsskada kan du får ersättning för förlorad arbetsinkomst och sveda och värk samt eventuell varaktig nedsättning i framtida arbetsförmåga. 

Anmälan görs främst digitalt men det går också att anmäla via pappersblankett.

Har du funderingar kring arbetsskador ska du kontakta din lokala fackliga organisation.

Pelle Andersson