Är du vikarie eller säsongsanställd?

När våren kommer börjar också vikariat- och säsongsanställningarna på fartygen. Har du gått som vikarie eller säsongsanställd under tidigare år finns det några saker att tänka på.

Om du har varit anställd som vikarie i mer än tolv månader de senaste tre åren och inte får fortsatt arbete, ska arbetsgivaren meddela dig skriftligen. 

Detta meddelande ska lämnas till dig personligen minst en (1) månad innan anställningen upphör. Är din anställning så kort att detta inte låter sig göras, ska det istället göras när anställningen tillträds. 

Du kan också ha återanställningsrätt till nytt vikariat som uppkommer. När man skriftligen får besked om att en tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta ska arbetsgivaren tala om ifall återanställningsrätt föreligger. Om det gör det, ska arbetsgivaren förklara hur man går tillväga för att hävda sin återanställningsrätt. 

Annons

Normalt gäller att du på ett papper skriver att du inte fått ett nytt vikariat och vill hävda din rätt till återanställning. 

Om detta görs skriftligen och på rätt sätt, och man är uppmärksam och noggrann, kan arbetsgivaren inte godtyckligt anställa vilken vikarie som helst, om någon annan vikarie haft en anställning i minst tolv månader under de senaste tre åren. 

Även som säsongsanställd kan du ha rätt till återanställning. Då gäller att du ska ha varit anställd i minst sex månader de senaste två åren som säsongsanställd. 

Du ska då få besked skriftligen om att du inte får en ny säsongsanställning minst en (1) månad innan den nya säsongen börjar. 

Enligt färjeavtalet får säsongsanställning upprättas 25 maj – 15 september (det kan finnas lokala avvikelser). Om du får ett sådant besked och skriftligen har hävdat din rätt till återanställning på samma sätt som en vikarie ska göra, så ska en arbetsgivare inte kunna anställa någon som inte har rätt till återanställning före dig. Rätt till återanställning gäller under förutsättning att du har de kvalifikationer som tjänsten kräver. 

Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska missbruket av säsongs- och vikariatsanställningar.

Peter Skoglund