Använd rätt skyddsutrustning vid målningsarbete

Vi har blivit mer medvetna om riskerna vid exponering av kemikalier, men det slarvas fortfarande med skyddsutrustningen. Anledningen till att man inte använder skyddsutrustning kan vara att utrustningen är dåligt utformad och inte passar eller attityder från sjömännens sida kring användandet. I säkerhetsdatabladet finns det information om vilken skyddsutrustning färgtillverkaren rekommenderar. Det bästa är om arbetsgivaren kontaktar den som tillverkar skyddsutrustningen och meddelar vilken specifik produkt som ska användas. Då får ni rätt skydd från början som klarar de förhållanden som just ni kommer utsättas för.

Kommunikationen ombord är också en viktig del för att undvika exponering. Det är vanligt att man inte tänker på att ångor från färg kan sugas in via ventilationen så att intendenturpersonalen drabbas. Här krävs att maskinavdelningen informeras om målningsarbetet så de kan får möjlighet att stänga fläktar och spjäll samt öka annan ventilation.

Det är även vanligt att en entreprenörer som befinner sig ombord börjar måla eller spackla med tvåkomponentsprodukter eller lösningsbaserad målarfärg utan att ha informerat någon ombord. Här är det viktigt att kontrollera vilka produkter som kommer att användas redan innan entreprenören kommer ombord, och säkerställa att de är informerade om vilka regler och rutiner som gäller. Det finns mycket regler kring arbete med härdplaster och arbetstagarna ska genomgå medicinska undersökningar före och efter användning. Följs inte detta har skyddsombuden rätt agera mot entreprenören och redaren.

Annons

När färgerna ska blandas till krävs mycket god ventilation och gnistsäker blandningsutrustning. Görs detta inomhus ska det göras i ett speciellt skåp med processventilation för att minimera att ångor och gaser kommer ut. Många av färgerna innehåller mycket flyktiga lösningsmedel som exempelvis Xylene och Toulene, dessa är giftiga på många sätt, men det många inte känner till är att de är klassade som ototoxiska vilket innebär att man kan få hörselskador om man utsätts för dem.

Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig i Seko sjöfolk