Arbetstagarna måste få påverka

Intendenturpersonalens arbetsmiljö i färjetrafiken har de senaste åren varit omdebatterad, inte minst på grund av höga sjukskrivningstal. Grunden till problematiken är ofta en kombination av för hög arbetsbelastning, ledarskapsproblem och kränkande särbehandling. Om vi ska komma till rätta med problemen kommer det att krävas en kraftansträngning från alla parter och en låda med bra verktyg.

För att hantera organisatoriska problem finns många åtgärder att ta till. Ett exempel kan vara att man lokalt tittar på problemen på en arbetsplats. Arbetstagarna får möjlighet att tycka till i en anonym enkät med ett tiotal frågor (en sorts temperaturkontroll på verksamheten). Sedan analyserar hela gruppen resultaten tillsammans och diskuterar hur arbetsplatsen mår och var problemen finns.

Att arbetstagarna får vara med och påverka sin arbetsmiljö är ett måste för att komma till rätta med problemen. Enkäterna kan tas fram av skyddsombud och/eller arbetsgivare. Det finns även färdiga frågeformulär, både digitala och i pappersform, som kan appliceras i verksamheten. Om detta görs kontinuerligt får både chefer och anställda en bra insikt i hur organisation mår och vad som eventuellt behöver förändras.

Annons

I nästa steg, åtgärdsfasen, kan det krävas att resurser skjuts till eller att kraven i arbetet tydliggörs eller minskas. Det är dock viktigt att inte personliga konflikter tas upp på mötena då dessa ska hanteras inom ramen för rederiernas handlingsplaner för kränkande särbehandling. För att analysera och få fram lämpliga åtgärder för organisatoriska frågor är detta ett bra instrument.

Det är också viktigt att både chefer och anställda arbetar förebyggande med organisatoriska och sociala frågor och att man får tid, möjlighet och utbildning i hur det ska gå till. Annars riskerar denna spiral av höga sjukskrivningstal att fortsätta där många riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.

Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig Seko sjöfolk