Avtalen sköter vi bäst själva

Den svenska modellen är en mycket framgångsrik modell och många av våra fackliga kamrater i andra länder är djupt avundsjuka på oss, de skulle göra allt för att få ett motsvarande system i sina länder.

Modellen har lett till hyfsat goda reallöneförbättringar för löntagarna och visat sig vara en ekonomisk framgångsfaktor som står på egna ben – utan politisk inblandning.

Det är därför förvånande när borgerliga politiker nu talar om att sänka de lägsta lönerna på arbetsmarknaden, medan de högst avlönade helt lämnas därhän.

Annons

Det är mycket olyckligt att politikerna på den borgerliga sidan – dock inte alla ska noteras – vill instifta en ny anställningsform med lägre löner som inte omfattas av vare sig kollektivavtalade försäkringar eller pensioner. Lönen ska vara lägre än de lägsta löner som i dag finns på arbetsmarknaden. Här använder man de mest utsatta i vårt land som en murbräcka för att åstadkomma ett helt annat Sverige med ökade klyftor och en ökad polarisering som konsekvens.

Ofta används flyktingkrisen eller integrationsutmaningen som skäl för att sänka de lägsta lönerna, det menas att integrationen skulle må bra av att de lägsta lönerna på arbetsmarknaden sänks.

Ingenting kan vara mer fel än detta. Människor integreras inte bättre av att de får en lön som de inte kan leva på. Det är viktigt att människor på flykt som kommer till Sverige får stöd och arbete. Integrationen i Sverige blir inte bättre av att vi har en massa ”arbetande fattiga”.

Kollektivavtalen innehåller redan i dag en trappa på lönestegen, och i början när man är nyanställd så är lönen lägre, för att med tiden öka.  Detta är helt i sin ordning, men att sänka lönen ännu mer skapar fler problem än det löser.

Vi har redan prövat sänkta löner i Sverige. Den förra regeringen sänkte arbetsgivaravgiften för unga drastiskt och den omtvistade reformen visade sig ge ynkligt små och dessutom mycket dyra effekter på sysselsättningen. Reformen var definitivt inte särskilt effektiv för att bekämpa ungdoms­arbetslösheten.

Förslaget kan inte tolkas som annat än ett sätt att långsiktigt sänka lönerna för alla med en svag ställning på arbetsmarknaden. Om botten av lönespannet sänks påverkar det hela kollektivet så att allas lön på sikt också blir lägre.

De borgerliga partierna försöker hota fackförbunden med lagstiftning inför stundande avtalsrörelse. Det vore ett brott mot en arbetsmarknadsmodell som tjänat Sverige väl i över 80 år, det är också en krigsförklaring mot alla löntagare i Sverige.

Seko sjöfolk är på väg in i en avtalsrörelse och det är faktiskt helt OK att arbetsköparorganisationerna skramlar och hotar om allvaret inför stundande förhandlingar, det hör och har hört till spelet i den svenska modellen.

Men, bort med politisk klåfingrighet. Löner och kollektivavtal reglerar sjöarbetsmarknadens parter allra bäst själva.

Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk