Bemanning, en återkommande fråga

Seko sjöfolk får ofta frågor om bemanning rent allmänt och i synnerhet inom intendenturen i färjetrafiken. 

I spåren av pandemin väljer en del rederier att mer eller mindre sänka bemanningen jämfört med före pandemin, genom att inte ersätta personer som är sjukskrivna, tjänstlediga eller har slutat i rederiet. 

Många anställda beskriver det som att man ”går kort” och de upplever att de måste arbeta allt snabbare för att hinna med samma mängd gäster som före pandemin. 

Tänk på att när rederier minskar på personal sänker de med automatik också servicenivån. Att sänka servicenivån i samma nivå som de indirekta personalneddragningarna är inte speciellt lätt för våra medlemmar, som har både servicekänsla och yrkesstolthet i blodet. 

Annons

Eftersom vi inte har några ”bemanningsavtal” (utöver säkerhetsbesättningen) är det av yttersta vikt att du som anställd inte springer benen av dig vid sådana tillfällen, utan arbetar i samma takt som innan och utifrån storleken på bemanning som var då (jag är fullt medveten om att dessa rader är lättare att skriva än att efterleva därute). Skulle gästerna beklaga sig över den sänkta service-nivån, kallar du på ansvarigt intendenturbefäl. 

Man bör även tänka på att om arbetsbelastningen blir alltför hög, åligger det ansvarigt befäl att instruera vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras bort, enligt AFS 2015:4.

Slutligen vill jag även påtala vikten av att ta hjälp av ditt skyddsombud i frågor som dessa. De ska ha såväl kunskap som de verktyg som behövs för att bemästra situationen med alltför hög och osund arbetsbelastning. 

Oskar Lindskog