Bra att veta om säsongsanställningar

Nu när sommaren står för dörren får vi många frågor rörande säsongsanställningar, därför ska vi nu reda ut några olika begrepp rörande tidsbegränsade anställningar. 

De tidsbegränsade anställningsformer som finns i våra kollektivavtal är vikariats-, visstids-, prov- och säsongsanställning.

Om vi börjar med vikariat: Vikariat innebär att en arbetstagare tjänstgör under en ordinarie befattningshavares frånvaro. Om en ordinarie tillsvidareanställd är till exempel sjuk eller tjänstledig kan du alltså vara vikarie för den personen.

Visstidsanställning: Visstidsanställning ser lite olika ut i våra olika kollektivavtal.

Annons

I färjeavtalet kan man vara visstidsanställd i högst tio dagar. I skärgårdsavtalet benämns visstidsanställningen som korttidsanställning, och får användas när andra anställningsformer inte är möjliga eller lämpliga med hänsyn till verksamheten. Om det visar sig att tiden räcker till en säsongsanställning eller tillsvidareanställning ska anställningsformen ändras om den anställde så önskar.

Provanställning: Anställningsformen är tänkt att ge arbetsgivaren möjlighet att prova den anställde för tjänsten ifråga. I färjeavtalet ska provanställningen leda till en tillsvidareanställning, under förutsättning att anställningen inte avslutas. Provanställningen kan som längst vara sex månader och avslutas med 14 dagars varsel. Om man är provanställd och anställningen inte avslutas inom sexmånadersperioden övergår den alltså automatiskt till en tillsvidareanställning.

I skärgårdsavtalet gäller att provanställning får förekomma för både säsongs-, vikariats- och tillsvidareanställningar. En provanställning inför en tillsvidareanställning kan maximalt pågå i tre månader, och för säsongs- och vikariatsanställningar max tre veckor om anställningen är kortare än sex månader.

Samtliga provanställningar ska meddelas till Seko sjöfolk.

Säsongsanställning: Säsongsanställning är just vad det låter som. I färjeavtalet kan man ha en säsongsanställning mellan 25 maj och 15 september. Anställningen måste vara i minst tio dagar.

I skärgårdsavtalet får man vara säsongsanställd under perioden 1 april–30 september. Anställningen ska vara minst en månad.

Tänk på att det kan finnas lokala avvikelser. För att ta reda på vad som gäller på just din arbetsplats, ta kontakt med berörd ombudsman eller den lokala fack-klubben.