De fega piratangreppen minskar

Utsikten över Malackasundet är magnifik. Ändå är det inte vackra vyer jag tänker på när jag för första gången är i Malacka i Malaysia. Istället får platsen mig att tänka på sjöröveri. Historiskt har det 90 kilometer långa Malackasundet, där 50–100 000 fartyg passerar årligen, varit ett vatten där handelsfartyg ofta har angripits av pirater. Fortfarande är sundet känt som ett högriskområde. Samtidigt har situationen både här och på många andra platser i världen förbättrats vad gäller antalet piratangrepp.

Det internationella antipiratcentret International Maritime Bureau (IMB) i Kuala Lumpur skriver i sin årsrapport för 2016 att antalet angrepp på handelsfartyg – 191 stycken – var det lägsta sedan 1998.

Nedgången i exempelvis Malackasundet beror bland annat på gemensam patrullering av marinfartyg från Malaysia, Indonesien och Singapore.

Annons

Säkerhetssituationen har förbättrats avsevärt även utanför Somalias kust där pirater angrep fartyg vid två tillfällen 2016. I Indonesien sjönk angreppen från 108 stycken 2015 till 49 förra året. Här är det främst mindre fartyg och fiskebåtar som angrips. I Vietnam rapporterades sju piratincidenter förra året mot 15 året innan.

Allt är dock inte positivt i IMB:s årsrapport. 2016 kidnappades hela 151 besättningsmän i samband med piratangrepp. I flera fall krävde piraterna en lösensumma för att släppa sjömännen.

IMB uppmanar till speciell uppmärksamhet när fartyg passerar Suluöarna på södra Filippinerna. Här angrips ofta mindre fartyg som bogserbåtar och fiskebåtar där besättningarnas möjligheter att försvara sig är små.

Tillbaka i Kuala Lumpur bläddrar jag i dagstidningen The Nation och fastnar vid en artikel med rubriken ”8 filippinska fiskare dödades av pirater”. En mindre fiskebåt bordades nära Suluöarna av pirater några dagar tidigare. Piraterna hade skjutit besinningslöst mot fiskebåten och mördat åtta obeväpnade fiskare.

Med ens känns all romantisering av pirater, som tyvärr är vanlig i litteratur och på film, olustig och djupt felaktig. Gårdagens sjörövare och dagens pirater som angriper civila handelsfartyg och fiskebåtar måste betecknas för vad de är. De var och är hänsynslösa och fega banditer och inget annat!

Lennart Johnsson