Enad vänster – en stark kraft

Leif-Arild Hansen vill ha en enad svensk vänster. Under baneret Röda Fanan arbetar han för en bred demokratisk vänster. Röda Fanan finns bland annat på Facebook. Foto: Seko sjöfolk

Det börjar så sakta närma sig val. Det är dags att tala om att enas. Vi är många som ser oss som demokratiska socialister men vi spretar. För några av oss är ett feministiskt hbtq-perspektiv det absolut viktigaste för andra är veganism den enda vägen. Jag kan göra listan längre, det finns många fler goda saker många av oss brinner för. Och så skall det vara, alla skall höras och vi vill ha mångfalden. Så bygger vi ett gott samhälle för alla.

Men för att komma därhän måste vi i vänstern enas. Och det lär bli svårt, men vad jag kan se borde en valsamverkan mellan Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet vara en god start. De senaste valens röster på FI har dessvärre varit bortkastade, gått förlorade för det som kunde ha blivit en stark vänster.

Meningen med att vara socialist är ju att vi gör det tillsammans.

Annons

”Meningen med att vara socialist är ju att vi gör det tillsammans”

Leif-Arild Hansen Foto: Jörgen Tiger

Kanske kunde vi också få med oss vänstersossar som tröttnat på flörtandet med fackföreningsfientliga och marknadsliberala Centerpartiet. Och som tröttnat på jakten på SD-väljare genom ett allt kärvare språk mot invandrarna.

Vi får börja med att enas i det stora. Om vi målar med bred pensel kan vi lägga en grund.

Vi gynnas av att vi gemensamt äger vård, omsorg och skola, statlig som kooperativ. Att vi gemensamt äger grundläggande infrastruktur.

Vi vet också att ett samhälle med små löneskillnader är ett dynamiskt och välfungerande samhälle. Vi bygger samhället tillsammans, vi lever tillsammans i det. Då skall vi också dela samhällets resurser solidariskt. Alla behövs.

Och vi behöver jämlikhet. Genusbaserad jämlikhet och ekonomisk jämlikhet.

Vi behöver gemensamt ägda bostäder, en allmännytta

Självklart skall vi kunna bygga oss ett hus och äga det eller köpa oss en insats i ett gemensamt hus och äga vår lägenhet. Men det är allmännyttans bostäder som är basen, gott om bra bostäder till en rimlig hyra.

För att kunna administrera detta behöver vi en stark stat.

Vi har ytterligare en uppgift vi måste ta itu med. Miljön. Löser vi inte den uppgiften kan vi aldrig få ett gott samhälle för alla.

För att komma dit måste vi kompromissa, lyssna och prata med varandra.

För, vad är att leva tillsammans om inte just det. Kompromissa, lyssna och prata med varandra. Och att ta hand om varandra.

Kan vi enas om detta? Att detta är en grund att bygga på.

Det är du och jag, vi tillsammans, som är viktiga. Det är vad vi gör tillsammans när vi bygger ett gott samhälle för alla som är viktigt. Och det är vi i vänstern som har lösningen.

Det är vi som vet hur vi alla får frihet att leva goda liv.

Leif-Arild Hansen


Leif-Arild Hansen har arbetat i över 30 år som servitör på Stena Line. Fackligt engagerad blev han på ett av sina första restaurangjobb i Oslo när han såg till att arbetsplatsen fick kollektivavtal.

Leif-Arild har arbetat med och varit engagerad i många socialistiska föreningar och partier. Från Socialistisk Venstre till Syndikalisterna. Han blev engagerad i Seko sjöfolk i början av 1990-talet. Hans senare projekt är Röda Fanan som arbetar för en bred demokratisk vänster. Röda Fanan finns bland annat på Facebook.