”Enorma mängder fossilfri el krävs till sjöfarten”

90 procent av alla varor till och från Sverige idag transporteras med fartyg enligt myndigheten Trafikanalys. Foto: Göteborgs Hamn AB.

Produktionen av fossilfria och förnybara bränslen måste ta fart för att sjöfarten ska kunna ställa om och minska sitt klimatavtryck. Och det måste ske nu. Det skriver Svensk Sjöfart i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Det skriver Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor hos föreningen Svensk sjöfart, i debattartikeln i Göteborgs-Posten.

”Att sluta transportera (via sjöfart) är inget alternativ om vi inte drastiskt vill försämra vår levnadsstandard givet vår låga grad av självförsörjning av bland annat livsmedel. Vad vi behöver är förnybar el och det snabbt. Politiker och makthavare måste förstå att vi måste få fram den fossilfria elen nu.” 

Sjöfartsbranschen i Sverige arbetar redan på att minska sitt klimatavtryck och har en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten år 2050 för internationell sjöfart och 2045 för nationell sjöfart. Men man ställer sig frågande till om samhället verkligen förstår vad som krävs för att så ska ske.

Annons

”För att ersätta de 200 miljoner ton olja/diesel som årligen används av världshandelsflottan med elektrobränslen så behöver man ungefär 5 500 TWh/år av förnybar el för dess produktion, vilket är 54 procent mer än vad som idag produceras i hela världen. Detta motsvarar cirka 800 kärnkraftverk eller 580 000 landbaserade vindkraftverk” skriver Fredrik Larsson i debattartikeln. Uträkningen är gjord av den internationella branschorganisationen Intertanko. 

Svensk sjöfart skickar därför en rad uppmaningar till Sveriges regering. Man vill bland annat se en ökad produktion av förnybar el och framdrivningsmedel, ökad hastighet i utbyggnaden av förnybar el och förnybara bränslen och att de aktörer som går före i utvecklingen gynnas.

”I Sverige testas bland annat bränslen som metanol, vätgas, vind och biogas. Det är helt centralt att dessa aktörer inte lämnas i ett läge där de inte vinner på dessa satsningar,” skriver Svensk sjöfart.