”Stoppa upphandlingen – skärgårdstrafiken bör köras i egen regi”

Chang Strömberg, ombudsman i Seko sjöfolk, och Kenneth Österlund, sektionsordförande i Skärgårdsbolaget, vill att landstinget tar över trafiken i Stockholms skärgårdstrafik via Waxholmsbolaget.

Stoppa den pågående upphandlingen i Stockholms skärgårdstrafik och låt Waxholmsbolaget själva ta hand om trafiken.

Det menar Chang Strömberg, ombudsman Seko sjöfolk, och Kenneth Österlund, sektionsordförande på Skärgårdsbolaget, i en debattartikel i senaste numret av tidningen Skärgården.

”Det bör inte vara så att politiker lägger ut offentlig verksamhet på entreprenad av ideologiska skäl utan av ekonomiska skäl. Entreprenörer kommer väl till sin rätt när trafiken med egna fartyg ska kompletteras”, skriver de.

Läs debatten i sin helhet här:

Driften och bemanningen av Waxholmsbolagets fartyg (WÅAB) har det senaste decenniet varit kantad av skandaler och stora problem.

Redan under 90-talets liberaliseringsvåg valde tämligen enade landstingspolitiker att 1994 bilda Stockholms Sjötrafik AB (SSAB), med syftet att påbörja upphandling av drift och underhåll av WÅABs fartyg som vid denna tidpunkt var ett välordnat företag med nöjda resenärer, lojala medarbetare och hög administrativ kompetens.

I den ”liberala vågen” ingick att sälja SSAB vilket skedde 2001 till Rederi AB Transatlantic, som efter en tid sålde rederiet till tre medarbetare med förflutet från Silja Line. Dessa drev rederiet framgångsrikt med fortsatt nöjda resenärer och besättning.

Annons
Tidningen Skärgården

När väl den första upphandlingen i större skala ägde rum 2006 tilldelades 4 rederier var sitt trafikområde.

Det ena rederiet valde omgående att ”trixa” sig ur sitt åtagande då de uppenbarligen hade ”räknat bort sig”. Trafiken övertogs av SSAB genom direktupphandling som blev dyrare än annars för skattebetalarna.

Det andra rederiet gick efter några år i konkurs och för att WÅABs fartyg inte skulle hamna under sjöpant, enligt sjölagens regler, fick WÅAB bekosta de anställdas lönefordringar som inte täcktes av den statliga lönegarantin.

Redan under denna period av upphandling kunde de med insyn i landstingets kollektiva sjötrafik konstatera att det blev i vart fall inte en billigare lösning med entreprenörer.

”det blev i vart fall inte en billigare lösning med entreprenörer”

När väl den andra upphandlingen skulle ske avbröts den efter massiva protester från resenärer, besättning med flera. Det ena efter det andra allianspartiet tvingades ändra uppfattning och upphandlingen avbröts hösten 2013. Under tiden tills upphandlingen gjordes om fick WÅAB teckna fortsatta dyra direktavtal med de befintliga entreprenörerna. Vad skulle man annars göra?

Tilldelningsbeslut i den nya upphandlingen skedde hösten 2015. Det stora trafikområdet med bemanning av WÅABs fartyg tilldelades det helt okända bolaget TRSM Group AB. Här fanns i princip noll kompetens av sjötrafik, men ändå förordade och försvarade Kristoffer Tamsons och Gustav Hemming trafikförvaltningens förslag. Hur kunde övriga partier ansluta sig till att tilldela uppdrag till ett oerfaret bolag som inte var ett rederi?

Det framkom då att beslut i Trafiknämnden sker anonymt. Endast tjänstemännen på förvaltningen visste om vilket bolag som dolde sig bakom anbuden. Hur kan våra folkvalda besluta att tilldela mångmiljonuppdrag utan att veta om man ”köper grisen i säcken”?

Tilldelningsbeslutet av fartygsdrift till TRSM överklagades och hösten 2016 beslutade Kammarrätten att upphandlingen måste göras om. Tidigare har WÅAB valt att förlänga befintlig entreprenörs avtal när det krånglat i upphandlingen, men denna gång valde man att avtala fartygsdrift med TRSM. Att det var en ”gris” i den här säcken fick alla resenärer, besättning och sedermera landstingspolitiker erfara när TRSM inte klarade av uppdraget.

Som en räddande ängel kom Rederi AB Gotland till undsättning och övertog Avalanche Capitals (riskkapitalbolag på Cypern) aktier i TRSM. Nu trodde alla att det skulle bli ordning på torpet och det blev det till viss del, men WÅAB fick höja ersättningen per timme till Gotlands nya rederi Faludden som tog över efter att TRSM gått i konkurs.

”Kommer en ny ”gris i en säck” att ta över trafiken eller blir det möjligen Franska statens bolag?”

Idag driver Gotlandsbolaget trafiken i Nya Skärgårdsbolaget 2017 ABs namn. Man har inte för avsikt att lägga anbud i pågående upphandling enligt uppgifter. Frågan uppstår; Kommer en ny ”gris i en säck” att ta över trafiken eller blir det möjligen Franska statens bolag?

Det har bevisats att det har inte blivit bättre med entreprenörer och definitivt inte billigare för skattebetalarna. Med facit i hand skulle denna verksamhet aldrig lagts ut på entreprenad, utan WÅAB skulle fortsatt drivit verksamheten med den kompetens man hade. Men det är aldrig försent för en politiker att erkänna ett misstag och, göra om och göra rätt.

Vad är det som är ekonomiskt fördelaktigt att anlita en entreprenör för fartygsdrift?

  • WÅABs kostnad för varvsbesök och övrigt underhåll är likvärdigt som i egen regi
  • WÅABs kapitalkostnader för fartygen är likvärdiga som i egen regi
  • WÅABs kostnad för besättning ombord är likvärdig som i egen regi

I skärgårdsupphandlingarna har även miljonbelopp lagts ut på konsult- och advokatarvoden och det har även förekommit aktieutdelningar i entreprenörsbolagen i miljonbelopp.

Det bör inte vara så att politiker lägger ut offentlig verksamhet på entreprenad av ideologiska skäl utan av ekonomiska skäl. Entreprenörer kommer väl till sin rätt när trafiken med egna fartyg ska kompletteras. Då har många rederier i skärgården lämpliga fartyg att stötta trafiken med, samt att man då gynnar de mindre redarna i skärgården.

”de senaste 20 årens skärgårdstrafik har varit avsevärt dyrare för skattebetalarna än om det drivits vidare i egen regi”

Den styrande alliansen och SD har i Trafiknämnden i januari och maj röstat ner oppositionens förslag att WÅABs fartyg skulle återtas i egen regi.

Idag vill vi uppmana alla väljare i Stockholms län att noga överväga att ge sin röst till de politiker som är beredda att återta driften av WÅABs fartyg i egen regi och stoppa den pågående upphandlingen. Om detta gäller även i andra trafikbranscher (som färdtjänst, buss och tåg) kan vi inte uttala oss om. Men i Waxholmsbåtarnas fall kan vi med bra underlag påstå att de senaste 20 årens skärgårdstrafik har varit avsevärt dyrare för skattebetalarna än om det drivits vidare i egen regi.

Kenneth Österlund, personalrepresentant i Waxholmsbåtarna sedan 1970-talet

Chang Strömberg, ombudsman, Seko sjöfolk