En fest kan kosta dig jobbet

Förvånansvärt många medlemmar ertappas med alkohol och droger ombord, skriver ombudsman Mikael Lindmark.

Seko sjöfolk var tidiga med att tillsammans med arbetsgivarna ta fram ett kollektivavtal kring alkohol och droger. Avtalet reglerar hur testning ska gå till och hur stöd och rehabilitering ska fungera. 

Tillgången på alkohol ombord i svenska fartyg har genom åren minskat markant. Från att ha varit en del av den dagliga tillvaron är det idag något ganska sällsynt. På tankfartygen har det länge varit strikt förbjudet med alkohol, men på vissa färjor förekommer det fortfarande. Tyvärr är det också på färjorna vi ser problemen. 

Trots att vi har ett gemensamt avtal med arbetsgivarna om alkohol och droger så ertappas förvånansvärt många medlemmar med både alkohol och droger ombord i svenska fartyg. 

Annons

En viktig skillnad mellan substanserna är att den ena är laglig och den andra är olaglig. Detta syns tydligt när någon blir ertappad med droger respektive alkohol. Droger ses mycket allvarligare och därför är viljan från arbetsgivare att hjälpa till gällande droger mycket liten. 

”Ett samtal med en kollega kan rädda liv på flera sätt”

Märker du att en kollega dricker för mycket så är det bästa du kan göra att prata med personen. Om alla bara stoppar huvudet i sanden och inte bryr sig så händer det förr eller senare något allvarligt. Ett fartyg kan vara en farlig arbetsplats som opåverkad, och som påverkad är det ett livsfarligt ställe att vara på. Ett samtal med en kollega kan rädda liv på flera sätt. 

Om du är vikarie eller har en säsongsanställning ska du vara än försiktigare. Som vikarie eller säsongsanställd har du samma skyldigheter och rättigheter som en tillsvidareanställd, men skillnaden är att det finns ett slutdatum på ditt anställningskontrakt. Har du en tidsbegränsad anställning och blir ertappad så är det vanliga att inget händer just där och då, men när din anställning tar slut så får du ingen ny. En oskyldig liten fest efter arbetstid för att varva ner kan kosta dig ditt arbete. 

När allt kommer igång igen efter den kris vi förhoppningsvis börjar se slutet på, tänk efter om någon bjuder dig på alkohol. Ser du en kollega som är påverkad eller som har problem med ett missbruk av någon substans, ställ frågan. Det kan rädda liv.       

Mikael Lindmark