Entreprenörsparagrafen testas ofta

Vi har något unikt i våra kollektivavtal: en entreprenörsparagraf. I storsjöavtalet är det §21, i färjeavtalet §25 och i skärgårdsavtalet §1. 

Detta är en av de viktigaste paragraferna i våra avtal. Såhär står det:

Arbetsgivaren är skyldig att, innan arbetsuppgifter inom däcks-, maskin- och intendenturavdelningarna utlämnas på entreprenad eller till bemanningsföretag, försäkra sig om att det för den personal som erfordras för ifrågavarande arbetsuppgifter och för vilken förbundet har förhandlingsrätt, föreligger giltigt kollektivavtal mellan Seko och den entreprenör till vilken arbetsuppgifterna ifråga avses att utlämnas, samt att detta kollektivavtal är baserat på de aktuella sjöavtal som är tecknade mellan SARF och Seko. 

I det dagliga arbetet för en däcksman, matros eller kassabiträde har detta ingen stor inverkan. Men att vi inte har en massa underentreprenörer och bemanningsbolag i vår bransch kan vi till stor del tacka just den här paragrafen. I andra branscher ser man att detta påverkar både löne-utveckling och arbetsmiljö negativt. 

Annons

Men allt fungerar inte smärtfritt bara för att man har ett avtal. Tyvärr testas just dessa paragrafer ofta av arbetsgivare. Det kommer ombord företag varje dag på svenska fartyg för att göra olika typer av jobb. I 90 procent av fallen är det inga problem; antingen har de avtal med oss eller så är jobbet av sådan karaktär att vi inte ska kräva avtal. 

Det kan till exempel vara garantiarbeten, serviceavtal på en kaffemaskin eller specialstäd med maskiner och medel som vi inte har kunskap att hantera. För städföretag i gråzonen, som gör arbete som med lite utbildning kanske skulle kunna utföras av besättning ombord, kräver vi alltid avtal. 

Men så finns de 10 procenten. Företagen som går ombord utan avtal och gör arbete- som mycket väl skulle kunna utföras av besättning. De mest klassiska är städning, svetsning och målning. Här behöver vi fler ögon och öron ute på fartygen. 

Kommer det ombord en firma som du inte känner igen, och utför arbete som du vet att någon av dina skeppskamrater kan utföra, fråga då om det finns ett giltigt kollektivavtal för firman. Är det en firma som ofta kommer och gör arbeten som skulle kunna utföras av besättningen ombord, så hör dig för även här. 

Paragrafen skriven i avtalsbok hjälper ingen. Paragrafen tillsammans med ögon och öron ombord – då har vi förutsättningarna som behövs för att få arbetsgivarna att följa den. Så nästa gång ni kommer ombord: var lite uppmärksamma på vad det är för företag som är på fartyget och utför ett arbete. 

Mikael  Lindmark