Ett “skämt” kan kosta dig jobbet

Du som anställd har en långtgående lojalitetsplikt mot din arbetsgivare. Du ska alltså alltid uppträda lojalt mot företaget. Bryter du mot lojaliteten kan du riskera att bli uppsagd på grund av personliga skäl eller till och med avskedad.

Lojalitetsplikten är väldigt långtgående. Det hjälper inte att Facebook-sidan bara kan läsas av dina vänner. För du får inte smutskasta din arbetsgivare ens på en privat middag.

Det finns två huvudspår när vi blir mer konkreta kring lojalitetsplikten. Det första handlar om att arbetstagaren inte har rätt att bedriva konkurrerande verksamhet med arbetsgivaren under den tid som anställningen pågår. Här har vi gjort det enkelt för våra medlemmar. I vårt avtal finns en paragraf om bisyssla. Vilket innebär att man ska inhämta ett skriftligt tillstånd för att få arbeta extra.
Den andra formen, som är betydligt vanligare och i dag kanske den enskilt vanligaste orsaken till att en arbets-givare ifrågasätter en anställning, är när arbetstagare offentligt kritiserar sin arbetsgivare.

Annons

Det behöver inte vara så tydligt som ”Rederi AB Baljan är en dålig arbetsgivare”. Den kan var mycket mer subtilt än så.

Men många tänker då, att har vi inte vår rätt att utrycka vår åsikt inskriven i grundlagen? Det har vi, vi kan säga vad vi vill och kan sällan bli dömda för det. Men även om vi inte kan bli dömda för det vi sagt så kan vi förlora jobbet för att vi sagt det på ett sådant sätt att det kan uppfattas att det är ämnat att skada företaget.

För att göra det än värre så är det arbetsgivaren som gör bedömningen om företaget skadats eller inte.

Några exempel som jag haft är:

  • Facebook check-in på en buss: ”Snart på plats på dårhuset”.
  • Någon lade upp en bild på instagram på ett paket med kött där bäst före-
    datum hade passerat.

Dessa människor jobbar inte kvar. Företagen hävdade lojalitetsplikten.

Alla arbetstagare är bundna av lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare under anställningen. Lojalitetsplikten behöver inte särskilt formaliseras utan ingår automatiskt som en del av anställningen.

Så därför vill jag uppmana alla medlemmar att tänka efter väldigt noga innan ni lägger upp något som har med er arbetsplats att göra. För det ni anser som harmlöst skämt eller en provokation för att få några likes kan kosta er anställningen.

Mikael Lindmark