Full Ahead! Nu har vi en riktigt bra plan

Seko sjöfolk har nyligen genomfört sitt årsmöte på det fina fartyget Silja Symphony under en tur mellan Stockholm och Helsingfors. En jättefin resa med ett jättebra möte ombord.
Jag vill här passa på att framföra vårt tack till våra medlemmar i besättningen som såg till att vi fick en riktigt bra upplevelse. Och en och annan öl, eller något glas vin som beställdes till middagen betalades helt och hållet av den enskilde deltagaren i vårt fackliga sällskap. Inte en krona av medlemsavgifterna gick till alkohol, det vill jag vara helt solklar med.

”Det är den bästa plan vi någonsin antagit”

Förutom att vi hade en trevlig upplevelse ombord genomförde vi alltså vårt årsmöte. Vi gick igenom föregående verksamhetsår, vi valde en delvis ny och utökad styrelse, och vi valde en vice ordförande som aktivt ska vara mig och styrelsen behjälplig så att vi kan verkställa alla kloka beslut.

Årsmötet antog även en riktigt bra verksamhetsplan för tre år framåt i tiden. Det är den i särklass bästa plan vi någonsin antagit, och vi har nu stakat ut början på en resa som vi i Seko sjöfolk ska genomföra med en entusiasm som verkligen känns i organisationen, och med verktyg som vi tidigare inte alltid använt oss av.

Annons

Vi har byggt vår verksamhetsplan på den plan som förbundet Sekos kongress antog i april förra året, och vi har vävt in alla våra satsningar för att bygga oss starkare. Med det så bygger vi även förbundet starkare, och vi kommer redan på vårt första styrelsemöte nu i april starta med våra prioriteringar. Dessa kommer vi även att kommunicera ut till alla er medlemmar under resans gång.

Vi har ett antal stora utmaningar framför oss, och det vi ska satsa mest på utöver Sekos prioriteringar är att stärka den interna demokratin, jämställdhet/jämlikhet, medlemsrekrytering, schysta villkor i Östersjön och arbetsmiljöarbetet i alla rederier.

”Med det så bygger vi även förbundet starkare”

Vi har en plan för vart och ett av dessa områden. Det finns andra områden också som ska prioriteras under de kommande tre åren, men dessa nämnda områden kommer vi att satsa hårt och målinriktat på. Resultatet kommer så småningom att kunna mätas, när vi har arbetat med frågorna en längre tid och kan jämföra planen med vad vi verkligen har gjort.

Vi ska även höja kompetensen och delaktigheten bland våra förtroendevalda och vi ska satsa mer på att utbilda klubbsektionsordförande och klubbsektionsstyrelserna.
Vi ska även satsa mer på att få en struktur med ett mindre antal skyddsombud, men som i gengäld kommer att besitta mer kompetens
och stöd från Seko sjöfolk. Vi ska även öka vårt fackligt politiska arbete där vi i dag samarbetar med nästan alla riksdagspartier. Vi kommer så klart att intensifiera samarbetet med de partier som för en politik som gynnar arbetaren och arbetarrörelsen som helhet, de med en politik som står för alla likas värde och ett solidariskt och jämlikt samhälle. Med andra ord, Full Ahead!

Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk