Beklämmande krig på flera fronter

Sebastian Rydell, sektionsordförande för Seko sjöfolk på Öresundslinjen.

Kamrater! Med ännu ett år i backspegeln så kan jag med facit i hand säga att det synnerligen varit annorlunda, många olika sorters krig på alla fronter. Krig har funnits sen tidernas begynnelse, och kommer bestå så länge det finns meningsskiljaktigheter. Våldsvågen i landet är inget som kan mäta sig mot vad som sker i Ukraina eller Israel. Det är beklämmande att det är så mycket hemskheter runt om på vår jord.

Det finns såklart olika sorters krig, Musk för ett krig mot hela den svenska modellen. Dock ej ensam. Spotify har förmodligen inte heller för avsikt att teckna kollektiv[1]avtal. Klarna har däremot gått med på att teckna, även om det satt långt inne. Under hösten delade Klarna ut flygblad till anställda där företaget argumenterade mot det kollektivavtal som Unionen krävt för sina medlemmar. Bland annat ansåg Klarna att kollektivavtal försvårar medarbetarinflytande. Unionen stämde i fjol Klarna på 1,3 miljoner för brott mot MBL – en stämning som Klarna slapp undan i sista stund i och med att kollektivavtal tecknades. MBL är trots allt lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Parallellt med dessa krig för regeringen ett mot vår demokrati. I år har man nämligen beslutat sig för att skära ner anslag från statsbidraget till studieförbunden och det kommer innebära en sänkning med 250 miljoner redan nästa år, ytterligare 100 miljoner år 2025 och slutligen 150 miljoner år 2026. Anslagen kommer att sänkas från 1,8 miljarder till 1,3 miljarder. Arbetarrörelsen bottnar ju i folkbildningen då vi lärde oss att både läsa och att skriva. Studiecirkel är något som jag själv pysslat med i många år som hobbymusiker, men studieförbunden finns även där för till exempel personer med funktionsnedsättning, människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Men även utrikes födda och äldre, och det är en fundamental del av vårt moderna samhälle.

Annons

Sist Sverige var i krig var år 1814, men nu när vi har gått vidare med en Natoansökan så vet ingen vad som väntar. Infrastruktur, vägnät och försvaret behöver upprustas till Natostandard (dyrt), men vad notan blir väntar vi med spänning på. Oavsett kamrater, så vill jag önska eder ett gott nytt år.

Sebastian Rydell, sektionsordförande Öresundslinjen