Ny slakt av a-kassan – trots vallöfte

Sebastian Rydell, sektionsordförande för Seko sjöfolk på Öresundslinjen.

Snart halvtid. Nej, inte i matchen, jag pratar givetvis om riksdagsvalet. Eller paradigmskiftet, om vi skall vara rent krassa. I opposition trivs borgarna bäst, när man väl sitter vid makten smygs det med anti-demokratiska åtgärder och lagar som ska stiftas så snabbt att bläcket knappt hinner torka på remisserna. 

Men allt sker inte i smyg, för vem minns inte när koalitionsregeringen tillträdde 2006, då var man snabb med a-kassan. Finansminister Anders Borg nickade övertygande att ”man ska jobba och inte supa”. Höjningarna av avgiften för att vara med tillsammans med de försämrade villkoren i försäkringen var en ren slakt av a-kassan. Det blev också ett enormt medlemstapp under två års tid, fackförbunden miste 245 000 medlemmar. 

Mycket har hänt sedan dess. 75-dagars regeln för deltidsarbete kom och gick, tack och lov, för den som hade stämplat upp dessa dagar fick antingen sluta jobba deltid eller fortsätta vara arbetslös.

Annons

Nu i dagarna gick regeringspartierna ut med ännu ett förslag på reformering av arbetslöshetsförsäkringen. Denna gång erkänner man att det är en försäkring, men man vill ändra villkoren så att ersättningen sänks med tio procent efter 100 arbetslösa dagar och ytterligare fem procent efter 200 dagar. Efter 300 dagar i a-kassan kan man eventuellt få aktivitetsstöd. A-kassan ska enligt det förslaget dessutom vara inkomstbaserad i stället för som idag på arbetad tid. Taket kommer ligga på 34 000 kr men för 1–2 miljoner invånare som före skatt tjänar runt 27 000 kr eller mindre innebär det en omfattande försämring redan efter 100 dagar.

Det var ett vallöfte att man inte skulle försämra a-kassan, men läser man deras förslag står det följande: Om man tjänat över 11 000 kronor under 4–7 månader har man rätt till 100 ersättningsdagar. 8–10 månader ger rätt till 200 ersättningsdagar. 11 månader eller mer ger rätt till 300 ersättningsdagar.  Dessutom får de som varit medlemmar i a-kassan mindre än ett halvår bara 50 procent av sin lön. De som har varit med i a-kassan 6–11 månader får löneersättning på högst 60 procent. Och de som varit med i a-kassan mer än ett år får högst 80 procent. 

Oavsett vad borgarna säger är detta en försämring. Man kan omfördela resurser och trixa med siffror in absurdum, men det slår som vanligt mot dem som tjänar minst.

Sebastian Rydell, sektionsordförande Öresundslinjen