Ingen ska bli sjuk av underbemanning

Ingen ska bli sjuk för att den måste arbeta mer då arbetsgivaren dragit ner på bemanningen. Problem som detta bör tas upp i lokal skyddskommitté – och vidare till Transportstyrelsen om det behövs. 

Vi får ofta frågor som handlar om underbemanning. Detta problem finns i så gott som alla rederier där vi har kollektivavtal. Den relevanta frågan dyker upp: Varför gör facket inget åt det? 

Som facklig måste man vara ärlig och säga att bemanningsnivåer är inget som vi arbetsrättsligt kan ställa krav på. Arbetsgivaren väljer vilken servicenivå den vill ha på sitt fartyg genom att bestämma hur många den vill ha i varje position. 

Med det sagt ska ingen bli sjuk för att den måste arbeta mer då arbetsgivaren dragit ner på bemanningen. Detta ser vi tyvärr en ökning av och har gjort under en längre tid. Vi som anställda ska inte behöva bli sjuka för att arbetsgivaren vill tjäna mer pengar. För det handlar om pengar. 

Annons

Om vi inte kan ställa arbetsrättsliga krav på att det ska vara si och så många inom en viss avdelning, så måste vi attackera problemet på annat sätt. Här är arbetsmiljöarbetet helt avgörande. Arbetsmiljöarbete bygger på samverkan. De forum vi har för samverkan är primärt våra skyddskommittéer.  

Har ni en arbetsplats där ni upptäcker att folk blir sjuka eller mår dåligt på grund av att ni är för få, så måste ni först lyfta upp problemet i er lokala skyddskommitté. Har ni en sektion bör ni också meddela den. 

Skyddskommittén kan begära ut statistik för sjukskrivning. Ser ni ett mönster att sjukskrivningarna ökar efter en neddragning kan skyddskommittén föreslå att företagshälsovården ska kopplas in för att göra en arbetsmiljökartläggning. 

Blir skyddskommittén hindrad för att den inte får ut statistik, så blir det en arbetsrättslig fråga som ska lösas genom förhandling. 

Vidtar arbetsgivaren inga åtgärder trots bevis på att sjukskrivningarna har ökat och att arbetsmiljön gör besättningen sjuk, så bör ni gå vidare till Transportstyrelsen. Antingen genom att skicka in ett föreläggande enligt det som på arbetsmiljöspråk kallas 6.6a. Det är verktyget man enligt arbetsmiljölagen har för att lyfta en fråga till tillsynsmyndigheten för arbetsmiljö. Man kan också skicka in en så kallad seamans complaint som är mindre formell men har liknande verkan. 

Har ni frågor om att skicka in någon av dessa så vänd er till er lokala sektion eller oss på Seko sjöfolk så kan vi råda er. 

Det är viktigt att poängtera: Bara för att vi inte har de arbetsrättsliga musklerna så ska vi inte ge upp. Det finns ofta ett annat sätt att attackera ett problem. 

Oskar Lindskog & Mikael Lindmark