Ingen ska dö på jobbet!

Det ska fan inte behöva vara så att en arbetare dör på sin arbetsplats. Det är ett misslyckande utan dess like. De som skadar sig och dör blir faktiskt fler och fler för varje år, i alla fall från 2015 och fram till första kvartalet 2019, vilket är ett ännu större misslyckande.

Under de senaste tio åren så har 439 – FYRAHUNDRATRETTIONIO – personer avlidit i arbetsolyckor. Och 2019 har tyvärr börjat fan så mycket värre. Redan under årets tre första månader har 18 personer avlidit. Skulle man göra en uppskattning för hela året så kan det bli ett pissdåligt år, med en siffra långt över de 50 tragiska fall som var under 2018. 

Jag har tidigare levt med uppfattningen att vi i Sverige har ett av världens bästa arbetarskydd. Det har vi kanske också. Men jag tror att vi under många år har halkat efter och halkat tillbaka i både statistik och i det generella arbetet. Då menar jag inte arbetet som sker på arbetsplatserna, utan arbetet som vi parter på arbetsmarknaden är inblandade i och den lagstiftande delen. Nu känner jag att vi måste sätta ner foten och steppa upp ett par knop till.

Annons

Jag vet att det finns en stark vilja att förändra och förbättra i våra led, men det är svårt att få gehör om inte alla står upp bakom skyddsarbetet. Ska vi ändra på detta så måste vi alla mangrant stå upp för saken. 

Om vi ska vara ärliga så är skyddsombuden, och deras uppdrag, en av de viktigaste rollerna som finns på den svenska arbetsmarknaden och i den svenska modellen. De har en fantastisk möjlighet att bevaka, undersöka och förbättra arbetarskyddet för sina arbetskamrater.    

Seko sjöfolk har arbetsmiljön som en prioriterad satsning under de två kommande åren, och det är verkligen dags att vi sätter ner foten och ger arbetsmiljön högsta prioritet.

Jag och Sekos förbundsordförande Valle Karlsson skrev nyligen en debatt­artikel om just arbetsmiljön till sjöss och den dubbla utmaningen med dagens regelverk och en myndighet som inte är med oss. Även sjöfarten måste få en drivande tillsynsmyndighet i arbetsmiljöfrågor.

Vi har fått massor med stöd, och kanske kommer det finaste stödet från forskaren och den i branschen erkänt kunniga Cecilia Österman, som helt och hållet håller med oss.

Jag vill citera ett av Cecilias uttalanden efter debattartikeln. Hon menar att ”en hållbar sjöfart kräver ett hållbart arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv kräver ett trovärdigt och riskbaserat tillsynsarbete.” Kort, klokt och spot on. 

Branschen måste kraftsamla på alla håll och kanter. Vi i Seko önskar och vill att alla parter i sjöfartsbranschen tillsammans tar itu med frågorna och ser till att vi får en bättre arbetsmiljö och framförallt en trovärdig och riskbaserad tillsynsmyndighet.  

Kenny Reinhold, ordförande