Kollektivavtal trumfar praxis

Om arbetsgivaren säger att något är praxis ska du vara vaksam. Ibland kan det betyda att någon vill dölja ett avtalsbrott, skriver Mikael Lindmark.

Som svar på ett påstående om att en arbetsgivare gör fel enligt kollektivavtal får vi ganska ofta höra att ”det är praxis att göra såhär”. Med detta bekräftar också arbetsgivaren att det är så de vill göra framöver. 

Det är viktigt att gå igenom det här med praxis och vad som gäller när någon använder detta ord. 

Praxis betyder enligt ordboken sedvänja (sedvana) – en vana hos en grupp att göra på ett visst sätt

Annons

Om något har gjorts på ett visst sätt under lång tid så kan det ändå vara ett avtalsbrott. Det är därför viktigt att hålla isär vad som är reglerat i kollektivavtal och vad som är oreglerat. 

Är det oreglerat så kan någon använda sig av ordet praxis både för vad som har skett och vad som kommer att ske. 

Men är det reglerat i kollektivavtal så går det aldrig att hävda praxis om det som hävdas strider mot kollektivavtalet. 

Kollektivavtalets text trumfar alltid praxis. 

Ett vanligt exempel på praxis är att det inte utgår övertid vid försening. Det vanliga är att starten på arbetsdagen senareläggs och att slutet på arbetsdagen också senareläggs. Detta förfaringsätt är vanligt men strider mot vårt kollektivavtal. Många arbetsgivare hävdar då praxis eftersom det är såhär de har gjort under flera år. Det är säkert sant, men vi har en reglering i vårt avtal och den går före praxis. 

Det du ska göra när du hör någon säga praxis är att reflektera över vad de säger. Vad gäller frågan? Finns det reglerat i kollektivavtal eller lag? Finns det reglerat någonstans som går emot vad som sägs som praxis så är det kollektivavtal och lag som går först och ska gälla. 

Du kan heller inte skriva in att praxis gäller framöver. Då måste du beskriva förfaringssättet som det har varit, och säga att såhär ska det vara framöver. 

Var vaksam när du hör ordet praxis; ibland kan det vara någon som vill dölja ett tydligt avtalsbrott. 

Mikael Lindmark