Antalet svenskflaggade fartyg måste fördubblas

LEDARE: Jag har, som ni säkert har märkt, en vana att ha ett budskap längst ner i min ledare varje gång. Jag tror att upprepning många gånger kan vara bra – eller så retar det alltid någon. Men jag skall upprepa ett ämne som jag har tagit upp några gånger under de dryga tjugo åren som jag har haft äran och förmånen att få skriva tidningens ledare. 

Kenny Reinhold. Foto: Dick Gillberg

Jag har genom åren mer och mer tappat tron på politiken och möjligheten att kunna bidra till stora förändringar inom exempelvis sjöfartspolitiken, förutom de gånger när vi har haft en stor enighet inom branschen om hur slipstenen skall dras. Eller när man tittar på hur det har gått i frågor där vi verkligen inte varit överens, som exempelvis gällande synen på ett SIS, ett svenskt internationellt skeppsregister, under olika omgångar. 

Nu har vi under en tid haft en samlad bransch och gemensamma budskap allt sedan vi lade ifrån oss olikheterna och koncentrerade oss på gemensamma möjligheter, som visade sig vara tio gånger fler än de tre som tidigare delade oss. Nystarten vi gjorde tillsammans med Svensk sjöfart, och därefter bildandet av Blå Tillväxt, visar att det är viktigt att vi satsar på vår gemensamma strategi för att få till alla de förbättringsförslag för sjöfarten som näringen är i ett skriande behov av, fortfarande nio år efter bildandet av Blå Tillväxt.

Annons

Vi har genom åren haft svårt att få våra förslag att bli behandlade av politiker, oavsett politisk färg. Blå Tillväxt startades en gång med namnet Blå Skatt. Det var den viktiga tonnageskatten som vi ville få till stånd. Vi lyckades få den beslutad, även om slutförslaget inte var perfekt för de som skulle använda sig av det nya beskattningssystemet. Det är fortfarande en önskan från branschen att tonnageskatten skall reformeras till det bättre för användarna. 

”Jag efterlyser en politisk vilja att lägga fram en strategi med målet att fördubbla antalet fartyg i den svenskflaggade handelsflottan”

Jag efterlyser ett politiskt intresse och en politisk vilja att tillsammans med arbetsmarknadens parter lägga fram en strategi med målet att fördubbla antalet fartyg i den svenskflaggade handelsflottan. Incitamentet för detta är att stärka konkurrenskraften, säkra ett långsiktigt rekryteringsarbete och underlätta en grön omställning. Att genomföra en långsiktig strategi skulle inte kosta staten något alls, då vi pratar om kaffepengar i sammanhanget.

För övrigt anser jag att politiker, och framför allt riksdagsledamöter, verkligen borde lyssna på Blå Tillväxt och arbeta för att regeringen verkställer de förslag som vi parter i Blå Tillväxt har tagit fram. Det är enkla billiga förslag för att få till en bättre och konkurrenskraftigare svenskflaggad sjöfart.  

Utan Seko stannar Sverige, utan sjöfolket stannar hela världen!
NO SHIPPING NO SHOPPING! 

Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk