Avgörande tid för sjöfarten

Kenny Reinhold. Foto: Dick Gillberg

Jag har tagit bort den uppmaning jag avslutat min ledare med under flera år. Den om att politiker borde lyssna på Blå Tillväxt för att få till en bättre och mer konkurrenskraftig svenskflaggad sjöfart.

Anledningen till detta tilltag är att regeringen äntligen har tillsatt en snabbutredning om de frågor Blå Tillväxt drivit i ett antal år. Utredaren är en känd person i branschen. Han heter Rikard Engström och är till vardags anställd på Trafikverket. Rikard hade tidigare rollen som vice vd och sedermera vd i föreningen Svensk sjöfart.

Rikards arbete ska vara klart i slutet av året. Han har redan rivstartat och träffat ett stort antal aktörer inom sjöfartsbranschen – vi i Seko sjöfolk är en av dessa. När vi träffades en eftermiddag för några veckor sedan hade han ett stort antal intressenter kvar att träffa. Mötet blev lyckat. Rikard är väl insatt i branschens behov, och känner till våra förslag på vad vi tror att sjöfarten behöver för att kunna klara en framtida försörjningsberedskap vid en eventuell kris eller rent av ett eskalerande krig i världen.

Annons

Jag är medveten om att denna utredning, och det som denna ska resultera i, är den i särklass viktigaste enskilda frågan just nu för sjöfarten. Den är helt avgörande för att vi ska lyckas ge den svenska sjöfarten bättre konkurrensförmåga och därmed se till att antalet svenskflaggade fartyg kan öka i antal. Därmed skulle vi också säkerställa Sveriges förmåga att klara av sin egen försörjningsberedskap i händelse av kris eller krig.

Om inte
utredningens förslag
accepteras är det
med all sannolikhet
spiken i kistan för
den svenskflaggade
shippingen

Kenny Reinhold

Jag är också medveten om, att OM inte denna utredning och Rikards förslag till förändringar kommer att accepteras av regering och riksdag, ja, då är det med all sannolikhet den sista spiken i kistan för den svenskflaggade shippingen.

Konkurrensen inom sjöfarten är stenhård. Fiffelflaggade fartyg och osunda fartygsregister, tillsammans med ett antal sjöfartsnationer både runt om i världen och i vår omedelbara närhet, har regelverk för bemanning och skatter som innebär att vi i Sverige idag fortfarande behöver förändra några saker för att de svenska rederierna skall kunna konkurrera på likvärdiga villkor.

Om inte Sverige beslutar sig för att vi ska ha i princip samma tonnagebeskattning som exempelvis i Danmark och en mycket lägre stämpelskatt, kommer flykten från svensk flagg att öka i större takt. Dessutom kommer frågan att vara död en lång tid framöver.

Jag tror att vi då riskerar att förlora mer än hälften av den nuvarande fartygsflottan till en annan flagg, och det kommer i så fall i mångt och mycket bero på att man tappat tron på den svenska politiken och den svenska flaggan.

Utan Seko stannar Sverige – utan sjöfolket stannar hela världen!
NO SHIPPING NO SHOPPING!

Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk