Den bästa nyheten på länge

Äntligen!! Likt Gert Fylking vid presentationen av Nobels litteraturpris utropade även jag Äntligen! när jag fick reda på RSI, Responsible Shipping Initiative.

Initiativet RSI finns med i tidningen – mycket trevlig läsning – och jag måste säga att detta är en av de bästa nyheter jag hört och läst om på länge.

För ett antal år sedan startade Seko sjöfolk vår uppmärksammade kampanj Schysta Bananer.­ Ett av huvudsyftena med kampanjen var just att koncentrera oss på varuägarna som beställer frakter och försöka påverka dem att tänka på och ha riktlinjer för att välja schysta transporter. Vi uppvaktade ett antal stora organisationer och enskilda företag i Sverige – bland annat skogsindustrin och flera större matdistributörer och möbeltillverkare – för att se hur de köpte sina transporter och få veta hur de tänkte vid upphandlingar och beställningar.  

Annons

Vi ville även skapa ett sätt att klassa schysta rederier och schysta transportköpare för att ingå i något sorts belöningssystem. Men jag tror att system och initiativ som RSI är rätt väg att gå; att starta upp något som flera aktörer kan ansluta sig till och sedan får systemet utvecklas med tiden.  

”Jag tror att system och initiativ som RSI är rätt väg att gå”

Många rederier vi var i kontakt med då ­uttryckte sina sympatier och tyckte att vårt koncept med Schysta Bananer var bra. Jag tror att de kommer att gilla RSI också. 

En föregångare som i ett antal år haft ­liknande krav på fartyg de anlitat för sina transporter är Preem. Det är värt att än en gång ge dem den uppmärksamhet de förtjänar. Preem har haft som regel att deras anlitade fartyg ska ha godkända ITF–avtal eller bättre. Efter vad som beskrivs med RSI så verkar de gå steget längre genom att titta på ytterligare kriterier och områden som ska beaktas och dokumenteras.   

Denna glada nyhet, och möjligheterna det innebär för sjöfarten som helhet och för enskilda rederier, kommer att hjälpa svenskt och världens sjöfolk. Det ­kommer att göra spelplanen mer rättvis för alla inblandade genom att ta bort den värsta avarten av sjöfart, och de rederier som gör allt för att slippa teckna avtal eller inte ens försöker leva upp till ingångna avtal. I slutänden är det den stackars sjömannen som är den stora förloraren.

”Denna glada nyhet kommer att hjälpa svenskt och världens sjöfolk”

Nivåerna och regelverket är en bra start. Det kunde varit bättre, men hellre en nivå där så många som möjligt vill vara med och att det är en nivå som håller böset borta från branschen. Vi vet sedan länge att det finns en röd tråd mellan inga eller dåliga kollektivavtal och arbetsmiljö och sämre standard på både fartyg och säkerhet ombord och i rederiet. Det är sällan vi upplever motsatsen.   

Vi i Seko sjöfolk ser fram emot att vara antingen en part i arbetet, eller i alla fall helhjärtat ställa upp för initiativet och vara behjälpliga och delaktiga för att utveckla systemet. Allt för att hjälpa sjömän oavsett flagg att slippa tjänstgöra på rederier och fartyg som inte har i shippingen att göra.

Kenny Reinhold, ordförande