Det finns en framtid här

Enade vi stå, söndrade vi falla är en gammal beprövad devis. Och tillsammans kan vi ­faktiskt nå alla ställda mål!

Inte för att vi oeniga, men det behövs enighet om ett gemensamt krafttag inom sjöfartsbranschen, en strävan mot samma mål och ett aktivt deltagande från hela branschen.

Det här omfattar alla. Sjömän, redare, fackföreningar, arbetsgivareorganisationer, myndigheter och politiska partier i Sveriges riksdag behöver alla hjälpa till för att regeringen ska kunna forma och ta beslut om en strategisk handlingsplan för att Sverige ska bli världens bästa sjöfartsland. Det behövs en maritim strategi för bli världsbäst på sjöfart, en långsiktigt hållbar sjöfart, en klimatneutral och socialt hållbar inkluderande sjöfart där alla ombord – både kvinnor och män – ska kunna ha en framtid till sjöss. Det behövs en strategi som lockar unga att verkligen vilja bli sjömän eftersom det finns en framtid där. ­Sjöfarten och arbetsplatserna behöver anpassas så att du som småbarnsförälder ska kunna fortsätta arbeta och göra karriär till sjöss.

Annons

I detta arbete måste vi lyfta upp problematiken och de ­ut­maningar som finns kring rekryteringen till sjöfarten. Vi hör dagligen hur svårt rederier har att hitta sjöfolk. Nu är det inte bara inom driften utan även inom intendenturen – och detta trots att vi haft många sjömän som varit varslade och tyvärr uppsagda under pandemin. Vi hör att det är likadant inom flera andra branscher också. Och nu senast, i början på december hördes exakt samma rekryteringsproblem från våra vänner i Finska Sjömansunionen.

Rekryteringen är livsviktig. Här måste alla parter samlas och hitta former för att utrota all sorts sunkiga trakasserier. Vi måste samla branschen för att göra den attraktiv för alla, kvinnor och män, nyanlända, småbarnsföräldrar. 

För att visa att vi vill bidra till något bra för sjöfarten i dessa viktiga frågor, ska vi i början av nästa år starta upp en av de kanske viktigaste arbetsgrupper vi någonsin etablerat under våra tidigare fredsplikter mellan avtalsförhandlingar. Det handlar om en arbetsgrupp med SARF (Sjöfartens Arbetsgivareförbund) för att hitta ett avtal som kan reglera hur vi kan göra sjömanslivet både enklare, mer attraktivt och schystare för samtliga anställda – utan trakasserier. Och därigenom kunna visa i rekryteringsarbetet för framtida sjöfolkare, att det finns en framtid här, för alla, utan dessa j-a trakasserier som tyvärr fortfarande existerar. 

Jag vill passa på att hälsa alla anställda och förtroendevalda i Seko sjöfolk,
allt sjöfolk och alla läsare av tidningen Sjömannen en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Måtte 2022 bli bra mycket bättre än 2021!

För övrigt anser jag att politiker och regering borde lyssna mer på Blå ­Tillväxt och verkställa de förslag som vi tillsammans i branschen tagit fram, allt för att få till en bättre och konkurrenskraftig svenskflaggad sjöfart. 

Utan Seko stannar Sverige, utan sjöfolket stannar hela världen!

Kenny Reinhold, ordförande