Fyra hörnstenar behövs

Miljö är ett viktigt begrepp, oavsett om vi pratar om miljö i form av natur, avgaser och klimat, eller miljö i form av arbetsmiljö, som i sig är ett vitt begrepp. Det omfattar allt från den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön till biologiska, medicinska tekniska faktorer som genom arbetssituationen eller arbetsplatsens omgivning påverkar individen.

Miljö och arbetsmiljö är två av fyra hörnstenar för sjöfartens fortlevnad. För mig är dessa två precis lika viktiga som de två andra hörnstenarna: politiken och internationella regler och regleringar för säkerhet och kollektivavtal.

Beträffande miljöarbetet från sjöfartsbranschens och redarnas sida, så är jag extra glad över hur många av de svenska rederierna som verkligen inser och arbetar för att ligga i framkant för miljöarbetet och klimatsmarta fartyg. Som Furetank till exempel, som nämns i ett reportage i detta nummer. Och det finns fler svenska goda exempel; ett av dem är Wallenius Marines närtidsvision av segelfartygsliknande modeller som snart kanske kan bli verklighet.

Annons

Arbetsmiljö är ett brett begrepp och något vi i Seko sjöfolk särskilt priori­terar i vårt arbete. Det har varit ett prioriterat område i vår verksamhetsplan de senaste fyra åren, allt för att motverka och stoppa trakasserier, hot och våld inom sjöfarten. 

Det finns flera bra reportage i tidningen som belyser stora arbetsmiljö­problem, bra forskningsresultat och förslag på åtgärder för att minska och stoppa trakasserier, kränkningar, hot och våld. Både från universiteten, Försvarsmakten och forskningsinstitutet RISE. Kolla och läs noga om de kanske allra viktigaste åtgärderna för att få en inkluderande sjöfart i världsklass. Men då måste alla fyra hörnstenarna finnas där; utan ett hörn är läget ostadigt.   

Jag vill avsluta med att vi i Seko sjöfolk nyligen tackade av ombudsmannen samt kassören Chang Strömberg, som avslutar både sin anställning och sitt uppdrag som kassör hos oss från och med den 1 september 2021. Chang hade varit förtroendevald i många år innan han blev anställd som ombudsman för nästan på dagen 25 år sedan, och han har varit förtroendevald kassör sedan 2005. 

Jag och alla andra som haft med Chang att göra vill tacka honom för allt gott han gjort i sin långa gärning för sjöfolket och organisationen. Chang har betytt otroligt mycket för mig och mitt uppdrag som ordförande i Seko sjöfolk. Han har haft mitt fulla förtroende som kollega och kassör, och jag har aldrig haft det minsta tvivel om att han med sitt unika rättspatos stått på ärlighetens, rättvisans och saklighetens sida. Chang har skött alla sina åtaganden med högsta engagemang och varit sjöfolket och organisationen lojal fram till den sista anställningsdagen. 

För övrigt anser jag att politiker och regering borde lyssna mer på Blå Tillväxt och verkställa de förslag som vi tillsammans i branschen har tagit fram för att få till en bättre och konkurrenskraftig svenskflaggad sjöfart! 

Utan Seko stannar Sverige, utan sjöfolket stannar hela världen!

Kenny Reinhold