Kampen mot FoC gör skillnad

Kenny Reinhold. Foto: Dick Gillberg

I nummer 6/23 av Sjömannen kan ni läsa om att ITF:s FoC-kampanj, ITF Flag of Convenience, fyller 75 år. Detta är värt att uppmärksamma för alla medlemmar och läsare, gamla som unga, då denna kampanj har varit både den största och den mest framgångsrika under dessa 75 år.

Kampanjen som ITF (Internationella Transportarbetarefederationen) startade var från början tänkt att jaga tillbaka fartygen till sin ursprungsflagga. Den delen av kampanjen har dessvärre endast lyckats i ett fåtal fall. Framgången kom långt senare, när ITF beslutade sig för att överge flaggen som högsta prioritet för att i stället arbeta med lönefrågor och andra kollektivavtalade lösningar som skulle gälla alla fartyg bland ITF:s medlemsförbund, och att täcka fartyg med avtal och löner där man gemensamt bestämt texter och lönenivåer i dessa kollektivavtal.

Att just täcka FoC-fartygen med kollektivavtal har gett varierad framgång genom åren. Men historiskt har det varit lyckat för de nordiska länderna som haft en riktigt bra lagstiftning på området, samt även på en del andra ställen i världen. Tyvärr har inte alla länder runt om i världen den lagstiftning som behövs och har därmed inte varit så framgångsrika som exempelvis vi i Norden, men ITF och dess medlemmar har arbetat mycket målmedvetet tillsammans med alla Sjöfolks- och Hamnarbetarförbund runt om i världen. Utan våra vänner bland hamnarbetarna hade inte heller vi i Norden varit framgångsrika.

Annons

Genom åren har ett antal flaggor klassificerats som FoC av ITF:s beslutande organ, Fair Practices Committee, där bland andra jag, Tomas Abrahamsson och Anders Lindström varit invalda. Genom åren har det blivit ett drygt fyrtiotal flaggstater som numera är beslutade att anses som FoC.

De behandlar
sjöfolket i bästa fall
som moderna slavar

Kenny Reinhold

Det är företrädesvis länder i Afrika och Centralamerika och diverse öar/stater runt om i världen med motiv som gör i alla fall själva flaggan exotisk, men tyvärr kan man inte kalla regelverket i dessa flaggstater exotiska – snarare måste vi klassa dem som direkt samhälls-, livs- och miljöfarliga.

En av de allra senaste flaggorna att klassas som FoC är Komorerna, en liten ögrupp utanför Afrikas östkust. Landet har lite småbåtar i trafik mellan öarna, men ”lånar” ut sin flagg för en (blods)peng till redare vilket är en inkomstkälla för landet. För några få veckor sedan förliste ett fartyg från Komorerna i Medelhavet och alla utom en i besättningen omkom.

Dessa drygt fyrtio oseriösa flaggstater bidrar till en mörk fiffel-värld med oseriösa rederier och fartyg, där rederierna åtnjuter skattefrihet och skydd mot internationella sjösäkerhetsregler. De behandlar sjöfolket i bästa fall som moderna slavar.

ITF och Seko sjöfolk gör skillnad för såväl svenskt sjöfolk som sjöfolk i hela världen i vår kamp mot FoC.

Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk