Politiker, inför våra förslag!

Än är det inte slut med eländet detta olyckliga år 2020, som kommer att gå till historien med nästan bara tråkiga händelser och få glädjeämnen. Än ser vi inga större förbättringar eller ljusare tider – och då är det inte för att det hör årstiden till. Sjöfartsbranschen lider ännu, och i ovisshetens namn går det inte att sia om det kommer att bli sämre eller bättre framöver. Vi håller fortfarande vår allra högsta prioritet på att hjälpa alla er som råkat illa ut i pandemins kölvatten och förhandlar i flera rederier kring detta.

Jag har lärt mig av en god arbetskamrat att man ska upprepa sina argument och sitt mantra så ofta man har möjlighet, och att man bör presentera högst tre punktsatser. Ni känner säkert igen dem. Jag upprepar dem för att ni också ska kunna rabbla dem utantill. Då kan vi tillsammans påverka våra beslutande politiker.

Jag upprepar alltså envist branschens förslag till små, men ack så avgörande, ­åtgärder för att faktiskt göra något långsiktigt för sjöfarten. Vi pratar inte om stöd ­eller åtgärder i storleksordningen 1 400 miljoner som regeringen delar ut till ett 100 procent statligt ägt dotterbolag (ett beslut jag verkligen tycker är bra, men jag blir både ledsen och konfunderad över varför regeringen då inte kan hjälpa sjöfarten genom att införa våra ytterst modesta förslag).

Annons

”förslagen är helt avgörande för svensk sjöfart med svensk flagg”

Följande tre åtgärder har i flera år föreslagits av arbetsmarknadens parter:

• Ta bort eller förändra den kontraproduktiva stämpelskatten och ersätt med en självkostnadsbärande stämpelavgift. Stämpelskatten är ett stort hinder för ökad svenskflaggad handelsflotta och ger i dagsläget, och troligtvis framöver, inga intäkter till staten.

• Se över och förändra tonnagebeskattningen till att bli mer inkluderande och omfattande, för att säkerställa att fler fartygstyper och fler fartyg med svensk flagg kan och får segla i svensk kustfart där det råder internationell konkurrens.

• Återställ nettomodellen till 100 procent. En mycket stor trovärdighetsfråga som bara ”kostar” staten 15,5 miljoner i form av minskade intäkter till statskassan.

Förslagen ovan är helt avgörande för svensk sjöfart med svensk flagg. De två första kommer faktiskt att öka intäkterna till staten. Det sistnämnda är under en fyraårsperiod en minskad intäkt för staten på cirka 60 miljoner (att jämföras med 1 400 miljoner i kostnad för ovan nämnda, ej namngivna, dotterbolag).  

Tänk om vissa politiker hade lagt ner lika mycket tid och själ i frågan om sjöfartens framtid som de har lagt sin näsa i blöt i frågan om att tvinga fram förändringar, läs försämringar, i LAS. Ja jävlar, vilken skjuts sjöfartsfrågorna skulle fått! Till dessa politiker säger jag bara… Ge fan i LAS!

Slutligen, jag förutsätter att regeringen förlänger sitt beslut om ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd (vars syfte är att säkerställa att rederier som tvingats anpassa sin trafik till följd av utbrottet av covid-19 inte förlorar sjöfartsstödet om de tillfälligt tvingas ta fartyg ur trafik) samt möjligheten att korttidspermittera personal. Jag förutsätter att man snarast beslutar om en förlängning till längst 31 december 2021. 

Kenny Reinhold, ordförande