Rör inte LAS!

Äntligen! Regeringen har levererat ett av de eftertraktade önskemål som hela branschen har ropat efter sedan mitten av mars: ett förslag om att anta förordningen om ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd. Innan ändringen kan träda i kraft måste frågan notifieras av EU. Vi får hoppas att detta sker skyndsamt.

Mycket bra jobbat av regeringen – och ett föredömligt arbete av Delegationen för Sjöfartsstöd som tidigt föreslog ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd när man insåg och förutspådde effekterna av covid-19­ i framför allt färjetrafiken.

Jag vill påstå att Sverige överlag har agerat bra som nation i denna pågående kris. Man har tagit måttfulla och kloka beslut för både företag och anställda, genom att fortsatt vara ett öppet land med ett samhälle som inte är helt nedstängt, och med strategin som bygger på personligt ansvar genom att följa myndigheternas riktlinjer och uppmaningar. Allt för att vardagen ska fungera så bra som möjligt för de flesta.

Annons

”Jag vill påstå att Sverige överlag har agerat bra som nation”

Det finns ett område som troligtvis inte har fungerat, och det är skyddet inom vård och omsorg, framför allt inom äldreomsorgen. Vi kan idag inte säga att vi lyckats med att skydda de äldre. Framtida utredningar och undersökningar får utvisa vad som gick fel trots alla goda insatser av personalen som arbetar där.

Personligen har jag mina teorier om varför samhället brustit på sina ställen.­ Utan att ha statistik och rättvisa kalkyler och jämförelser, så tror jag att ­privatiseringar, besparingar och nedmontering av välfärden till förmån för jobb­skatteavdrag och kraftigt sänkta skatter är förklaringen.   

Ett annat förödande slag mot arbetare är attacken mot LAS – och med den ännu fler otrygga anställningar. Vem vill ta ett fackligt uppdrag om man nedmonterar eller förändrar maktbalansen i LAS? Vem vill vara skyddsombud med dessa förutsättningar? Ingen. Jag tror inte i min vildaste fantasi att det E C (Efter Corona) kan finnas­ arbetare och löntagare vid sina sinnens fulla bruk som kan stå och heja på privatiseringshysterin och försämringar i den svenska välfärden. 

”Vem vill vara skyddsombud med dessa förutsättningar?”

Det är ju lika klart som att påvens hatt ser rolig ut, att om vi monterar ner välfärdssamhället och den sociala tryggheten, och slår sönder den svenska modellen med en torpederad LAS och arbetsrätt, så kommer antalet otrygga och tids­begränsade anställningar att öka lavinartat. 

Från att ha varit världsledande med ett rikt, tryggt, jämlikt och rättvist samhälle, har detta snabbt raserats de 15 senaste åren. Nu har vi arbetare som går på minimilöner ingen kan leva på, och som måste ha både två och tre jobb för att överhuvudtaget överleva.  

Jag kommer med fortsatt kraft och fokus att arbeta för att regeringen ska fortsätta satsa på en framtida sjöfart och ett tryggt välfärdssamhälle med schysta villkor och förutsättningar för alla. Och rör inte LAS! Den förändringen kommer att sparka Sverige 100 år tillbaka i tiden.