Sjömansskatt på pensionen

Vi kan konstatera att avtalsrörelsen har startat och vi är i ett initialt läge där inget ännu i skrivande stund är beslutat om något definitivt inför kommande förhandlingar. Detta trots en del utspel från både en del fackförbund och delar av Svenskt Näringsliv, men det har inte varit några större eller förvånande utspel. Facken inom industrin kräver en ganska blygsam procentsats, trots höga bränsle- och energipriser och en mycket hög inflation. Arbetsköparnas organisationer gnyr över att de inte ens har råd med småsmulor till packet, helst gärna lönesänkningar om de hade fått bestämma. 

Seko sjöfolk genomförde nyligen en avtalskonferens där vi sammankallat nästan 30 förtroendevalda som under en heldag gemensamt gick igenom alla de motioner som inkommit från medlemmar ifrån i princip alla delar av handelsflottans område. Kanske mestadels från färjenäringen, det är ju där vi har majoriteten av våra medlemmar. Men Seko sjöfolk och avtalskonferensen arbetar och verkar så klart för alla delar av sjöfarten och för alla sjöfolkare som är medlemmar i Seko och klubb Sjöfolk.

Förslagen till förbättringar/förändringar var många i antal och dessutom väldigt bra, välskrivna och tydliga i alla sina budskap.  Förutom alla sedvanliga och återkommande krav och önskemål om högre löner för just den yrkeskategori ombord som motionärerna själva arbetade i och en del andra specifika krav på förbättringar i avtalet, så var det en oerhört viktig fråga som framkom, och det var frågan om pensionen i alla dess former. Detta är en fråga som kommer att vara bland de högst prioriterade yrkandena i de kommande förhandlingarna. 

Annons

Inte nog med att sjömanslönen idag bygger och beskattas på en relativt låg bruttolön medan nettolönen är hyfsat bra. När sjöfolket sedan skall gå i pension, som blivit uppbyggd genom åren på en relativt låg bruttosumma, så blir den beskattad med vanlig skatt, vilket är helt förkastligt. Ett första steg är att kontakta myndigheterna om en förändring som initialt minst innebär att en sjöfolkares pension skall beskattas med samma skattesats som under intjänandet, det vill säga med sjömansskattens nivåer!

Dessutom bör det avsättas ytterligare medel för att förbättra sjöfolkets totala pensionsintjänande, förutom att reglera ett rättvisare skatteuttag.

För övrigt anser jag att politiker, och framför allt riksdagsledamöter, verkligen borde lyssna på Blå Tillväxt och arbeta för att regeringen verkställer de förslag som vi parter tillsammans i Blå Tillväxt har tagit fram. Det är enkla, billiga förslag för att få till en bättre och mer konkurrenskraftig svenskflaggad sjöfart. 

Utan Seko stannar Sverige, utan sjöfolket stannar hela världen. NO SHIPPING NO SHOPPING!

Kenny Reinhold, ordförande