Vägen mot ett stärkt sjöfolk

Seko hade kongress förra året, med många kloka beslut och med en väl utstakad väg framåt. Vi vet nu färdriktningen och hur snabbt denna resa ska gå fram till nästa kongress, och hur och när vi ska göra gemensamma saker under resans gång.

Seko sjöfolk slog glatt in på den utstakade vägen, en väg med både hög och låg hastighet, en väg med snabba plana ytor och krökar, men med en del svåra vägbulor under vissa etapper. Seko lade ut en fyraårig sträcka med en hel del ”waypoints” där man kan ändra både kurs och fart, men slutdestinationen med all last och allt innehåll är solklar – vi vill tillsammans bygga Seko starkare, körande mot ett tydligt gemensamt mål.

Detta har vi i Seko sjöfolk tagit fasta på och förutom allt bra som Sekos kongress fastslog, så beslutade även Seko sjöfolks styrelse och representantskap om ytterligare ett antal sjöfarts/sjömansspecifika frågor som sina egna riktade åtgärder för att bygga sjöfolket starkare, och med det självklart även Seko som förbund bra mycket starkare.

Annons

”det ska göra ont att bråka med Seko”

Dessa för oss specifika frågor ska hjälpa oss att bygga en tydlig organisation, en organisation som man känner igen, imponeras av och vill samarbeta med.

Alla dessa förslag och ärenden har nu mynnat ut i en verksamhets- och aktivitetsplan med prioriterade frågor som förbundet och Seko sjöfolk har beslutat om, och som vi nu målmedvetet jobbar dagligdags med.

Det som gör mig mest glad och nöjd – inte nöjd som att nöja sig med – men nöjd, är det paket av framtidsåtgärder som kommer att öka och stärka det svenska sjöfolket och öka den svenska flaggans konkurrenskraft.

Vi har hur många möjligheter och tillfällen som helst att få vårt gemensamma arbete genomlyst, och därmed också behandlat och uppdaterat med jämna mellanrum av vår styrelse, som idag verkligen lever upp till att vara styrande.

”Seko sjöfolk är en organisation som är respekterad och trovärdig”

Ni kommer antagligen att märka, se och höra hur vi arbetar med förhandlingar, jämställdhet och #metoo, arbetsmiljö och internationella frågor för att stärka det svenska sjöfolket i Östersjön och inom EU. Dels genom hårt arbete i bland annat våra nordiska och europeiska transportfederationer, men även inom ITF som täcker hela världen.

Seko och Seko sjöfolk är en organisation som är respekterad och en part som är trovärdig och seriös i allt vi gör, och vi vill leva upp till den svenska/nordiska modellen och försvara den med all kraft. Det gör att våra fackföreningsvänner i Norden, och en förkrossande majoritet av våra motparter inom sjöfarten, respekterar och stödjer modellen. Men när det vid något enstaka tillfälle skär sig mellan parterna, och ett företag inte sköter sina åtaganden eller respekterar våra ingångna avtal, då ska det göra ont att bråka med Seko.

Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk