Muntligt anställningsbevis gäller

Annons

Lagen om anställningsskydds andra rubrik talar om anställningsavtalet men vårt kollektivavtal talar om anställningsbevis, detta är samma sak.

I vårt färjeavtal hänvisas till exempel till §6 c i LAS där det står: ”Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information”.

Det viktiga att komma ihåg är att denna text hänvisar till själva anställningsavtalet eller beviset. Du har accepterat anställningen i samma stund du tackat ja. Från den stund ska du behandlas som om du ska arbeta precis så som är sagt från tidpunkten som ni kom överens om. Oavsett vad som händer.

Därför är det väldigt viktigt för dig som medlem att kunna bevisa att du accepterat anställningserbjudandet.

Annons

Kan du inte det, och det händer dig något mellan tiden du tackat ja till dess att du skrivit på beviset, då riskerar du att stå utan exempelvis sjuklön.

En annan företeelse som börjat dyka upp är att du blir kontaktad av arbetsgivaren och får en fråga om du kan arbeta till exempel 75 procent under en vecka. Sen kommer du ombord och på schemat du får står det 50 procent och när du ska skriva på anställningsbeviset så står det också 50 procent, vart tog de sista 25 procenten vägen?

I båda dessa fall är det väldigt viktigt att kunna bevisa vad som är avtalat från början. Det enklaste sättet att undvika att det uppstår missförstånd eller rena blåsningar är att få alla erbjudande skriftligt. Se till att ditt svar också dokumenteras, alternativt att du får en bekräftelse av arbetsgivaren. Det behöver inte vara svårare än ett sms eller ett mail. Det är gott nog. Det kan exempelvis stå: du är inbokad att arbeta en vecka med start från den 21 mars. Med ett sådant bevis finns en helt annan möjlighet att säkerställa att du får de förmåner som finns i anställningen.

Tre viktiga saker med anställningsavtal:

  • När du accepterar anställningserbjudandet skall allt hanteras utifrån så som det har överenskommits, oavsett vad som händer.
  • Se till att få skriftlig bekräftelse på anställningserbjudandet som du tackat ja till, mail eller sms är fullt tillräckligt.
  • Arbetsgivaren ska senast en månad efter att du börjat arbeta lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Det vill säga ett anställningsbevis.

Mikael Lindmark, ombudsman Seko sjöfolk