Om rederianställning och förflyttning

När vi går in i kriser blir det väldigt tydligt att det ofta är skillnad mellan vardagen i ett rederi och vad som är säkrat genom kollektivavtalet. 

Få rederier utnyttjar alla möjligheter i kollektivavtalet när det är goda tider. Men när krisen slår till tittar arbetsgivarna på alla möjligheter – och då använder de alla möjligheter som kollektivavtalet ger tillåtelse till. Ibland försöker de sig också på saker som avtalet inte tillåter. 

Det mest tydliga exemplet är att arbetsgivare utnyttjar möjligheten att förflytta personer mellan fartyg, eller mellan olika positioner ombord. I goda tider, när resandet och frakterna går bra, fokuserar rederierna sällan på att flytta om och förändra. Men när kriser kommer läggs linjer ner och omstruktureringar sker. Då kommer också förflyttningarna både inom fartygen men också mellan fartyg. 

Vi har inget befattningsskydd i vårt avtal (det vill säga att en person är knuten till en speciell position på ett speciellt fartyg). 

Annons

Vi har i våra avtal en rederianställning.Det betyder att du har tjänstgörings-skyldighet på samtliga fartyg. Men det betyder samtidigt att det är anställningstiden i rederiet som spelar roll om det blir frågan om arbetsbrist hos din arbetsgivare. Vid förflyttning till en ny position på ett nytt fartyg, så följer din lön och dina förmåner med. 

Vill arbetsgivaren förändra dina villkor under pågående anställning måste den först informera fackliga organisationer, sedan förhandla och därefter kan arbets-givaren kontakta dig. Arbetsgivaren måste, som det heter, ge dig ett skäligt erbjudande. Är erbjudandet om ny befattning med ny lön skäligt måste du tacka ja. Tackar du nej riskerar du din anställning. 

Vad som är ett skäligt erbjudande bestämmer i slutändan arbetsdomstolen (AD). Men utifrån tidigare domar i AD kan din fackliga företrädare hjälpa dig att göra en bedömning. Får du ett erbjudande om ny befattning så bör du oavsett kontakta din fackliga företrädare så att allt har gått rätt till. 

Sammanfattningsvis kan du bli placerad på alla din arbetsgivares fartyg men du bibehåller din lön. Får du ett nytt anställningskontrakt presenterat för dig – skriv inte på utan att ha varit i kontakt med din fackliga representant.

Mikael Lindmark