Bara medlemmarna har rätt till kollektivavtalet

En arbetsgivare är alltid skyldig att tillämpa kollektivavtalet på samtliga anställda. Men det är bara de som är medlemmar i facket som kan begära ersättning eller skadestånd om avtalet inte följs. Det vi kan vara tydliga med är att oorganiserade har inte någon rätt till avtalets innehåll och värde.

Frågan som medlemmar ofta ställer är varför får de oorganiserade samma lön som de som är medlemmar i facket om de inte har rätt till det? Svaret är: Genom att avtala att alla på arbetsplatsen ska få samma lön säkerställer vi också att en arbetsgivare inte sätter i system att ta in oorganiserade och betala de mindre och på så sätt dumpa våra löner. Istället säger vi att arbetsgivaren ska betala enligt avtal till alla. Men det är bara medlemmarna som kan hävda avtalet.

Kollektivavtalet är således en uppgörelse mellan två parter, fackföreningen och arbetsgivaren. Ingen annan omfattas av avtalet.

Annons

Vi kan också begära skadestånd om bolaget betalar fel lön till en som är oorganiserad, och i yttersta fall stämma arbetsgivaren i domstol för att denne inte betalar ut rätt lön. Då tillfaller alla eventuella ersättningar eller skadestånd i sin helhet medlemmarna. Den oorganiserade har inte rätt till ett enda öre.

Den som aktivt valt att stå utanför den fackliga organisationen har givetvis inte heller rätt till det skydd som avtalet ger. En oorganiserad får varken förhandlingsstöd eller rättshjälp

 Vill den oorganiserade strida för uteblivna löner eller ersättningar gentemot arbetsgivaren, då får hen göra det själv. Men någon ersättning eller skadestånd för brott mot kollektivavtalet kan en oorganiserad aldrig få.

Som medlem i Seko sjöfolk har du däremot alltid hela Sekos organisation bakom dig om vi behöver ta strid för din kollektivavtalade rätt.

Peter Skoglund