Hjälp oss hålla koll på entreprenörer

Utomstående bolag som utför fartygsarbete ombord är ett ständigt aktuellt ämne för oss ombudsmän. Seko sjöfolk lägger ner mycket tid och arbete på att upprätthålla avtal och lagar – kort sagt att det går schyst till ombord. Men vi behöver även hjälp från våra medlemmar.

I våra kollektivavtal finns krav på att ”Arbetsgivaren är skyldig att, innan arbetsuppgifter inom däcks-, maskin- och intendenturavdelningarna utlämnas på entreprenad eller till bemanningsföretag, försäkra sig om att det för den personal som erfordras för ifrågavarande arbetsuppgifter och för vilken förbundet har förhandlingsrätt, föreligger giltigt kollektivavtal mellan Seko och den entreprenör till vilken arbetsuppgifterna ifråga avses att utlämnas, samt att detta kollektivavtal är baserat på de aktuella sjöavtal som är tecknade mellan SARF och Seko.”

Exemplet är från färjeavtalets §25, liknande skrivningar finns i samtliga av våra kollektivavtal.

Annons

Det är av yttersta vikt att vi tillsammans strikt bevakar och tillser att redarna inte ges möjlighet att ta in billigare arbetskraft för att utföra arbete som ligger inom vårt avtalsområde. Och vi är ense med flera av de större rederierna hur denna fråga ska hanteras rent praktiskt.

Men det är av högsta betydelse att vi får kunskap om vad som händer. Vi behöver din hjälp med information om och när det befinner sig entreprenörer ombord som utför arbete i ditt fartyg.

Förutom att garantera en rättmätig lön och övriga villkor, som exempelvis försäkringsskydd, så är ett giltigt kollektivavtal av stor vikt för arbetsmiljön ombord. Detta för att arbetsmiljösamordningen mellan skyddsombud och entreprenören ska fungera. Vi behöver din hjälp även ur detta perspektiv.

Tyvärr finns det exempel när ovanstående har fallerat och det kan få förödande konsekvenser för kollektivet såväl som för den enskilde.

Oskar Lindskog, ombudsman