Hur gör jag för att bli förtroendevald?

Seko sjöfolks ombudsmän svarar

Jag är intresserad av att engagera mig fackligt och undrar hur man blir förtroendevald på min arbetsplats?

Det finns lite olika sätt beroende på vilket rederi du arbetar för. Finns det redan en facklig verksamhet i rederiet så har de oftast en klubbsektion för hela rederiet, några kan också ha sektioner för varje fartyg. De har årsmöte en gång om året och det är på det mötet ni väljer vilka kandidater som ska vara med i styrelsen.
Ta kontakt med någon av de förtroendevalda så hjälper de dig. Kontaktuppgifter till klubbsektionerna hittar du längst bak i denna tidning. Finns det inga andra förtroendevalda på fartyget så kontakta oss på Seko sjöfolk.

Hur får jag tid att utföra uppdraget?

Huvudregeln är att tidsbrist inte ska vara ett hinder för att kunna engagera sig fackligt. Som förtroendevald har du rätt till ledighet för att kunna utföra ditt uppdrag. Har du fått dina kollegors förtroende att företräda dem på arbetsplatsen och är anmäld som förtroendevald för Seko sjöfolk hos din arbetsgivare så omfattas du av förtroendemannalagen (FML). Denna lag ger dig rätt till bibehållna anställningsvillkor om det fackliga arbetet har direkt anknytning till den egna arbetsplatsen, till exempel förbereda och gå på förhandling, medlemsärenden och fackliga kurser. Ibland kan man också bli inbjuden/kallad till mer internt fackligt arbete som inte direkt berör din arbetsgivare. Då har du fortsatt rätt till ledigheten men det är Seko sjöfolk eller den som kallar dig som får stå för din lön. Lagen kompletteras ibland av olika kollektivavtal som rör just ditt fartyg/fackliga klubbsektion, så kontakta övriga förtroendevalda om du vill veta mer om vad som gäller där du arbetar. Vi rekommenderar att man alltid har en god dialog med sin chef för att kunna förbereda dem när du behöver ha ut facklig tid. Många gånger är det planerbart om man är ute i god tid. Händer något mer plötsligt kan det vara svårare men med en god dialog brukar det gå att lösa.

Vem gör mitt arbete under den tid jag ägnar åt det fackliga uppdraget?

Enligt FML ska ledigheten för det fackliga uppdraget vara skälig med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen och inte förläggas så att den medför hinder för arbetet. Omfattning och förläggning bestämmer parterna gemensamt, det vill säga du och arbetsgivaren. Tänk på att förutsättningarna kan se olika ut över tid och på olika arbetsplatser. Det ordinarie arbetet du utför ligger i arbetsgivarens intresse att det blir utfört och det är därför viktigt att diskutera hur du ska avlastas under den tid du ägnar åt det fackliga uppdraget.

Annons

Camilla Widman, ombudsmannatrainee

Camilla Widman, ombudsmannatrainee