Skillnaden mellan arbetsmiljö och arbetsrätt

Jeanette Ganesjö är ombudsmannatrainee på Seko sjöfolk. Foto: Sussi Lorinder

Enkelt sagt är arbetsmiljö hur du har det och hur du mår på din arbetsplats i det dagliga arbetet. 

Det finns väldigt många olika delar i arbetsmiljön. De flesta har koll på den fysiska biten, som farliga maskiner, dålig luft, mycket buller, hårda golv, tunga tallrikar och liknande. Alltså saker som kan skada dig fysiskt på arbetsplatsen. 

I arbetsmiljö ingår också den psykologiska och sociala delen, nämligen dina kollegor, dina relationer till arbetskamrater och chefer, alltså allt det som man inte fysiskt kan ta på, som påverkar hur du mår på din arbetsplats. 

Annons

Din arbetsmiljö påverkas också av den organisatoriska delen, hur företaget har strukturerat det hela. Frågor som vi hanterar här kan handla om ledning, krav, resurser, bemanning och fördelning av arbetsuppgifter, kommunikation osv. Det är alltså arbetsgivarens helhetsansvar på arbetsplatsen. 

Sedan har vi arbetsrätten: Det är den del av lagstiftningen som styr relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vissa av arbetsrättslagarna är tvingande, vilket innebär att det som står skrivet i lagen gäller, oavsett vad parterna har avtalat om. Andra lagar kan man kan reglera, komplettera eller avtala bort delar, till exempel i ett kollektivavtal, de kallas dispositiva lagar. Exempel på vad som faller under arbetsrätt är semester, arbetstid, schemaläggning, vilotid, lön och väldigt mycket mer.  

Arbetsmiljö och arbetsrätt är två väldigt olika områden, men gränsen kan emellanåt vara hårfin och ett arbetsmiljöärende kan snabbt bli ett arbetsrättsärende. Ett exempel är kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen, som påverkar arbetsmiljön för någon. Kränkningar finns tydligt reglerat i arbetsmiljölagen och ett sådant ärende kan därför få arbetsrättsliga konsekvenser för både arbetsgivaren och den som är anklagad. 

Ett annat exempel är om man skadar sig eller blir sjuk på arbetsplatsen för att det inte finns tillräcklig ventilation, farliga arbetsmetoder eller att man inte har skyddsutrustning. Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga dessa risker och när de inte gör det kan det få arbetsrättsliga konsekvenser. Alltså ännu ett ärende som börjar med en arbetsmiljöfråga och kan sluta som en arbetsrättslig fråga.

Så hur gör man om något känns fel? 

Om du på din arbetsplats har problem med din fysiska eller psykiska arbetsmiljö så ska du först vända dig till ditt skyddsombud. 

Om du exempelvis inte får rätt lön eller annat som står skrivet i ditt kollektivavtal eller någon av de tvingande lagarna, ska du först vända dig till den som är fackligt förtroendevald på din arbetsplats.

Jeanette Ganesjö

Jeanette Ganesjö är ombudsmannatrainee på Seko sjöfolk. Foto: Sussi Lorinder