Påverka facket – skriv en motion

Att skriva en motion är inte svårt. Mikael Lindmark ger konkreta tips om hur du går till väga för att få dina smarta idéer hela vägen till avtalsdelegationen och in i kollektivavtalet. 

Att påverka en fackförening behöver inte betyda att du sitter i en styrelse. Du kan också påverka genom att skriva motioner om förändringar i fackets egen organisation, eller motioner till en avtalsrörelse. 

Om mindre än ett år är det dags att teckna nytt kollektivavtal för medlemmar på färjor och i storsjöfarten. Och om lite mer än ett år ska skärgårdsmedlemmarnas nya avtal vara klart. 

Om du vill påverka ett kollektivavtal på central nivå måste det börja med en -motion till Seko sjöfolks avtalskonferens. 

Annons

Att skriva en motion är mycket enklare än man kan tro. Jag ska ge några tips på hur du som medlem kan gå till väga. 

Du kan alltid skriva en motion som enskild medlem. Men ju fler som står bakom en motion desto bättre. Så första steget för att få genomslag för din motion är att få din sektion och sektionsstyrelse (om sådan finns) att stå bakom den. 

Nästa steg är att den egna sektionsstyrelsen får en annan sektionsstyrelse att stå bakom motionen. Ju fler medlemmar som står bakom desto bättre – och desto större chans att avtalskonferensen tar motionen vidare till avtalsdelegationen. 

Avtalsdelegationen är den sammansättning av förtroendevalda som förhandlar om avtalet med arbetsgivarna. 

Om det inte finns någon sektion, eller om sektionsstyrelsen inte står bakom motionen, så ska du ändå skicka in den. Avtalskonferensen kanske ser värdet av motionen och skickar den vidare till delegationen. 

Hur skriver du då en motion? Du börjar tämligen enkelt med en rubrik. Till exempel Kortare arbetstid för hotellstäd. 

Sedan skriver du en kort bakgrund: Personal i hotellstädet har en tuff arbetsmiljö med många tunga och oergonomiska rörelser. 

Sedan kommer vi till det viktigaste – attsatsen. Vad vi vill, helt enkelt. Och här gäller det att vara smart. 

Skriver du till exempel hotellpersonal ska ha en veckoarbetstid på 33 timmar istället för 37 timmar så låser du upp delegationen vid något som är absolut. 

Skriver du istället avtalsdelegationen ska verka för kortare arbetstid för anställda inom hotellstäd (helt enkelt en mer öppen skrivning) så har du mycket större möjlighet att få motionen vidare från avtalskonferensen till delegationen. 

Men oavsett om du väljer att skriva i mer absoluta termer eller mer öppet, så vill jag uppmana alla som har en idé om hur de vill förändra och förbättra avtalet att skriva motioner. Fatta pennan eller tangentbordet och börja skriv!

Mikael Lindmark, ombudsman

Här finns information om när och vart avtalsmotionerna ska skickas