Prioritera sjöfolk – inte resor!

Seko sjöfolks ombudsmän Chang Strömberg och Oskar Lindskog är kritiska till att Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotells styrelse åker på långväga studieresor. Istället vill de att pengarna används för att låta även pensionerade sjömän få rabatt på sjöfartshotellet. Foto: Dick Gillberg

Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell åker på dyra studieresor utomlands men anser sig inte ha råd att låta pensionerade sjömän bo billigt på Sjöfartshotellet. Det är anmärkningsvärt, menar Seko sjöfolks representanter Chang Strömberg och Oskar Lindskog. Nu begär de att tillsynsmyndigheten ser över stiftelsens beslut.

DEBATT: Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotells verksamhet ska gynna sjömän. Stiftelsen ska enligt stadgarna bedriva hotellrörelse och övrig rekreation för sjöfolk. Detta görs genom att erbjuda aktiva sjömän förmånligt boende på Sjöfartshotellet samt genom verksamhet på Katarina Sjöfartsklubb.

I stiftelsens styrelse sitter representanter från Stockholms Stad, fackförbunden för manskap och befäl samt Stiftelsen Stockholms Sjöfartshem. Ordförande sedan 1997 är Barry Andersson, representant för Stockholms Stad.

Ordföranden har genom åren varit mycket flitig förespråkare för att styrelsen ska genomföra studieresor för att kompetensutveckla sig inom sjöfartsbranschen. Detta är i sig anmärkningsvärt eftersom ledamöterna redan har gedigen erfarenhet från branschen.

Annons

Det mest anmärkningsvärda är ändå att det ständigt är fråga om långväga studieresor. 1999 åkte man till Florida i tio dagar, 2001 var man i Tokyo och Yokohama lika länge, 2007 i Paris och 2008 i Manilla. Totalt genomfördes 13 så kallade studieresor 1999–2013. Ofta har nästan hela styrelsen och suppleanter med respektive följt med. Och nu är det dags igen. I september i år bjöds hela styrelsen på studieresa till Barcelona.

Seko sjöfolk har vid så gott som alla beslut om studieresor reserverat sig mot beslutet och givetvis inte medverkat på resorna. Vi anser inte att det finns behov av studieresor vart och vartannat år. Det är inte heller förenligt med stiftelsens stadgar. På vilket sätt gynnar det sjömän att styrelsen åker på långväga studieresor?

Stiftelsens ekonomi är god, förra året gjordes rekordvinst. Pengarna ska – såklart! – användas så att sjöfolket får glädje av dem. Vi har flera gånger bland annat föreslagit styrelsen att låta även pensionerade sjömän få rabatt på Sjöfartshotellet. Detta har styrelsen motsatt sig med skälen att ”stiftelsens ekonomi inte medger detta åtagande” och att ”det inte ryms inom stadgarna”. Men vidlyftiga resor ryms alltså inom stadgarna?

Förr fanns ingen tillsynsmyndighet som hade befogenhet att granska stiftelser som denna. Men nu har Stiftelselagen ändrats och länsstyrelsen kan granska verksamheten. Vi har därför beslutat begära att länsstyrelsen ser över om stiftelsens återkommande studieresor är förenliga med stadgarna.

Vi vill veta om en stiftelse får hantera sin målgrupp, sjömännen, såhär nonchalant. Vi förutsätter att svaret är nej och hoppas därmed sätta punkt för onödiga studieresor – och att vi framöver kan prioritera sjömän, både aktiva och pensionärer, såsom stadgarna möjliggör.

Chang Strömberg, Ombudsman i Seko sjöfolk, Ledamot i Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotells styrelse

Oskar Lindskog, Ombudsman i Seko sjöfolk, Suppleant i Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotells styrelse