Sant och falskt om läkarintyg

Annons

Vad gäller om du blir beordrad av din arbetsgivare att genomgå en ny läkarundersökning? Det reder vi ut här.

Den senaste tiden har vi fått in många olika frågor kring läkarintyg för sjöfolk. Ofta handlar det om sjömän som blivit beordrade att genomgå en ny läkar-undersökning, för att påvisa att deras hälsa inte försämrats sedan förra läkarintyget utfärdades.

Befälhavaren har idag rätt att beordra sådan undersökning. Grunden är då att läkaren ska kontrollera om sjömannen har någon sjukdom eller funktionsnedsättning som kan ha betydelse för tjänstbarheten till sjöss.

Annons

När en sjöman blir beordrad att genomgå läkarundersökning ska hälsan hos sjömannen påtagligen ha försämrats sedan förra läkarundersökningen. Om du som sjöman anser att befälhavaren inte har någon grund för att påstå detta, är det viktigt att du inte nekar till att genomgå läkarundersökning. Du ska däremot kontakta din lokala fackliga organisation som då kan hjälpa dig med att bestrida kravet. Läkarundersökningen bekostas alltid av arbetsgivaren!

Det förekommer även att redare anser att endast läkarintyg som är utfärdade av  företagshälsovården är giltiga, vilket är direkt felaktigt. Alla läkare som är anslutna till sjöläkarwebben har rätt att utfärda läkarintyg för sjöfolk. Vilka dessa läkare är framgår på Transportstyrelsens hemsida.

När det gäller återkallande av ett läkarintyg för sjöfolk så är det endast tillsynsmyndigheten i samråd med socialstyrelsen som har rätt att återkalla läkarintygen. En enskild läkare kan därför inte ensidigt återkalla ett läkarintyg utan hen måste vända sig till tillsynsmyndigheten för att utföra detta.

Det har även uppstått problem för sjömän som är deltidssjukskrivna och blivit nekade arbetsträning på grund av att de inte har ett läkarintyg för sjöfolk. Detta har vi i Seko sjöfolk påtalat för tillsynsmyndigheten då vi anser att det går tvärt emot intentionerna i arbetsmiljöverkets föreskrift för arbetsanpassning- och rehabilitering. Myndigheten håller nu på att titta på problemet med arbetsträning – men om det skulle vara så att du hamnar i kläm innan detta är löst så får du kontakta ett skyddsombud eller en facklig kollega som kan hjälpa dig att ställa krav på din rehabilitering.

Pelle Andersson, ombudsman Seko sjöfolk