Säsongsanställd i skärgårdstrafiken?

Snart tar rekryteringen till skärgårdstrafiken fart och då är det bra att veta om sina rättigheter. En säsongsanställning i skärgårdstrafiken får i normala fall ske under 1 april och 30 september (lokala undantag kan förekomma). Viktigt att veta är att anställningen ska omfatta minst en månad. Under hela denna period ska arbetsgivaren garantera dig lön oavsett om hen kan sätta dig i arbete eller inte. Det vill säga har du en anställning mellan den 1 juli och 31 augusti så har du garanterad betald arbetstid på 5 timmar x 62 dagar =  totalt 310 timmar. Observera att detta även gäller om du har en timanställning som säsong. Om du inte erhållit betalt för tillräckligt många timmar när du slutar din säsongsanställning med timlön, så ska arbetsgivaren betala ut dessa när du får din slutlön, under förutsättning att du stått till arbetsgivarens förfogande.

Om din arbetstid räcker till för en säsongsanställning, det vill säga cirka 150 timmar/månad, så kan du begära att din osäkrare korttidsanställning ska omvandlas till en säsongsanställning. Fördelarna med att omvandla sin anställning är bland annat att du snabbare erhåller företrädesrätt till ny säsongsanställning och får en garanterad minsta månadsarbetstid.

Om du arbetar mer än 5 timmar x antalet anställningsdagar har du rätt till övertidsersättning för de överskjutande timmarna. Samma gäller om du arbetar utanför din schemalagda arbetstid, men då får dessa timmar inte räknas in som ordinarie arbetstid som enligt exemplet ovan var 310 timmar.

Annons

Vid sjukdom så ska den schemalagda arbetstiden noteras! Det vill säga skulle du jobba 11 timmar så ska 11 timmar noteras i din journal. Om du blir sjuk på ledig dag när du är schemalagd 0 timmar så ska 0 timmar noteras. Eventuella sjuklöneavdrag beräknas på timmarna.

Glöm inte att när du slutar din anställning har du även rätt till 12 procent i semester ersättning på hela din lön.

Om du tycker detta verkar svårt och krångligt så kan du gärna anmäla dig till en av våra utbildningar så kan vi förklara mer om dina rättigheter.

Pelle Andersson, ombudsman Seko sjöfolk