Ta tillfället i akt att påverka din vardag

Vikten av en fungerande demokrati är helt avgörande för ett fackförbund. Seko sjöfolk är en del i en demokratisk förening, vilket innebär att det är medlemmarna som bestämmer vilka frågor som vi med gemensamma krafter ska driva. Du kan även vara med och bestämma vilka som ska företräda dig och dina kamrater på din arbetsplats.

För att vi ska få en väl fungerande och vital demokrati i Seko sjöfolk, är det av yttersta vikt att så många som möjligt deltar på årsmöten och röstar i val. Utnyttja möjligheten att påverka din och dina kollegors vardag!

Det är viktigt att man inte jämställer medlemskapet i en fackförening med exempelvis ett abonnemang av något slag. Som medlem i en fackförening har du möjlighet att påverka. Varje medlem äger alltså rätten att göra sin röst hörd i sann demokratisk ordning.

Annons

Ibland kan man uppleva det som skrämmande att begära ordet eller ställa en fråga på ett årsmöte. Så ska det absolut inte vara! Egentligen behöver det inte vara speciellt krångligt. Har man en fråga, avvikande åsikt eller kanske ett förslag till klubbens verksamhetsplan, så ska man givetvis ta upp det på årsmötet.

Skulle man sedan inte lägga fram sitt förslag enligt konstens alla regler, så är det inte hela världen. Det viktiga är ju att man har tagit chansen att påverka!

Alla medlemmar kan även vara med och påverka våra kollektivavtal. Det gör man genom att skriva en motion. En motion är ett förslag på något som man vill ändra eller lägga till i avtalet. Inför varje avtalsrörelse utlyses en motionstid, alltså den period då motioner kan skickas in. Håll utkik på hemsidan och i Sjömannen i samband med en avtalsrörelse.

Om du har förslag på ämnen eller har en specifik fråga som du vill att vi ska ta upp i den här spalten – skicka in den till oss!

Oskar Lindskog, ombudsman Seko sjöfolk