Tillsammans är vi oslagbara

När vi lanserade kampanjen med ”schysta bananer” för ett antal år sedan var vårt tänk och delvis vårt fokus – förutom sjöfolk på svenskflaggade fartyg och våra medlemmar – på allt sjöfolk på världshaven. Vi är som bekant mycket delaktiga i det internationella fackliga arbetet för att göra vardagen och morgondagen bättre för allt sjöfolk.

En kort tid efter att kampanjen lanserats flaggade tyska TT-Line ut fartyget Nils Dacke, och satte henne mot alla odds under polsk flagg. Inte ens de polska redarna och än mindre den polska staten sätter sina fartyg under polsk flagg, men här trodde antagligen tyska TT-Line att man skulle slippa tyska och svenska fackföreningar, inklusive ITF:s berömda ”klåfingrighet”. Men de hade nog inte räknat med att vi skulle växla upp, utöka och intensifiera vårt samarbete mellan länderna kring södra Östersjön.

Nils Dacke flaggades ut för nästan exakt fyra år sedan, och idag är det inte ens samma fartyg som flaggades ut som heter Nils Dacke, och hon har inte heller polsk flagg. Flaggan är cypriotisk, och det är en av de drygt 30 flaggor i världen som genom ITF:s FoC (Flag of Convenience) ger ITF rätten och styrkan att förhandla om kollektivavtal tillsammans med de berörda nationella fackföreningarna.

Annons

”jag kan lova att vi kommer att skörda framgångar”

Tack vare mycket bra samordning mellan berörda fackförbund så kan vi nu fyra år senare konstatera att samarbete ger resultat, och en del resultat kommer framför allt 2018.

Detta trots att vi kanske inte har lagt ner riktigt så mycket arbete som vi hade önskat, eftersom vi koncentrerat oss på att utveckla samarbetet mellan de sociala parterna nationellt. Genom det smått unika samarbetet inom sjöfartsbranschen i Blå Skatt, och numera Blå Tillväxt, har vi givit den goda svenska modellen ett ansikte.

Vi skall återigen ta krafttag kring samarbetet på Östersjön, och jag kan lova att vi kommer att skörda framgångar. Det kommer vi att kunna visa på redan under nästa år. Genom samarbetet kommer vi att förhandla fram tryggare anställningar, vettiga avlösningssystem och riktigt märkbara löneökningar.

Det är det som är det fiffiga med den fackliga idén – tillsammans är vi oslagbara.

Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk