Tvungen och ofrivillig kvittning

När får en arbetsgivare göra lönedrag? Ombudsman Oskar Lindskog reder ut. 

Då och då uppkommer frågan om när en arbetsgivare har rätt att göra den typ av löneavdrag som kallas för kvittning på lön. Sådan kan ske om arbetsgivaren har betalat ut för mycket lön eller liknande.

Kvittning på lön delas upp i två kategorier: tvungen kvittning och frivillig kvittning. Frivillig kvittning innebär kort och gott att den anställde självmant går med på att löneavdraget görs. Tvungen kvittning innebär att arbetsgivaren genomför löneavdraget utan den anställdes medgivande.

När får en arbetsgivare genomföra löneavdrag utan medgivande? Det är en vanlig fråga som vi ska försöka reda ut.

Annons

Först och främst kan avdraget ske om du och din arbetsgivare tecknat ett avtal om exempelvis förskottsbetalning eller liknande. Eller om avdraget/kvittningen finns reglerad i ett kollektivavtal.

Arbetsgivaren kan även göra avdrag om det rör sig om ”en klar och förfallen fordran”.

Hur går det då till i praktiken? Vi tar som exempel att du fått för mycket lön en månad. 

Huvudregeln är att om du har fått en felaktig lön utbetald så ska den betalas tillbaka till arbetsgivaren. Det finns ett undantag, och det är om du som arbetstagare konsumerat beloppet i så kallad”god tro”, det vill säga att du inte insett eller kunnat inse att utbetalningen var felaktig. 

Men din arbetsgivare kan inte bara resolut dra av motsvarade belopp på nästa lön. Han ska först försöka få ditt medgivande. Får han inte det kan han ändå genomföra löneavdraget om det är en klar och förfallen fordran. 

Är det fråga om ett stort belopp kan det vara lämpligt med en återbetalningsplan, och denna plan behöver ta hänsyn till den ekonomiska situationen. Din arbetsgivare kan alltså inte kräva en så pass snäv återbetalningsplan att den uppenbart äventyrar familjens försörjning. 

Oskar Lindskog