Vad gäller för våra arbetskläder?

Hej! Jag jobbar i en restaurang ombord på en av Stena Lines färjor. Där kräver vår förman och arbetsgivaren att jag har blus, kjol, väst, hudfärgade strumpbyxor och svarta eller blå heltäckta skor. Blus, kjol och väst tillhandahåller min arbetsgivare men däremot inte hudfärgade strumpbyxor och svarta eller blå heltäckta skor. Borde inte strumpbyxor och skor också betalas av rederiet eftersom det ingår i vår uniform? Med vänlig hälsning, Lena A

Svar: Arbetsgivaren ska alltid betala arbetskläder.

Färjeavtalet nämner i §5 mom. 2, 4 och 5 nedanstående, och inget ytterligare. I klartext innebär det alltså att det är din arbetsgivare som ska tillhandahålla de hudfärgade strumpbyxor och heltäckta skor som din arbetsgivare kräver.

Annons

Förmän ombord stöttar sig ofta på den text som finns i de flesta rederiers personalhandböcker. Personalhandboken är inte att likställa med ett centralt kollektiv-avtal (Färjeavtalet) tecknat mellan SARF och Seko. Om så vore fallet, skulle personalhandbokens text lätt kunna hittas i kollektivavtalets texter.

Svaret på din fråga blir alltså; Att Arbetsgivaren ska betala eller tillhandahålla heltäckta skor oavsett färg och hudfärgade strumpbyxor. För allting arbetsgivaren kräver utöver texten här nedan, i kollektivavtalet, ska han också betala eller tillhandahålla.

§5 Allmänna förhållningsregler

Mom. 2. Personlig skyddsutrustning och arbetskläder

Arbetsgivaren tillhandahåller lämpliga arbetskläder, skyddsskor och personlig skyddsutrustning för arbetets utförande.

Vid arbete i kylrum och frysboxar tillhandahåller arbetsgivaren lämpliga skydds-kläder mot kyla.

Mom. 4. Serveringspersonal

Servitör/servitris har skyldighet hålla svarta byxor och vit rock respektive svart kjol och vit blus. Arbetstagare som tjänstgör i kök har skyldighet att bära vita kläder i den omfattning som är sedvanlig.

Mom. 5. Övrig ekonomipersonal

I de fall arbetsgivaren kräver särskild klädsel för annan än i mom. 4 angiven ekonomi-personal tillhandahåller arbetsgivaren lämplig arbetsklädsel och ombesörjer tvätt av densamma.

Peter Skoglund, ombudsman Seko sjöfolk