Vanliga frågor från nya medlemmar

Inför varje sommar kommer det många nya till rederierna. Vissa stannar bara en säsong och andra blir kvar livet ut. 

Är du helt ny inom sjöfarten så är det bra att ha koll på det mest grundläggande. Här är svar på de vanligaste frågorna vi får från nya medlemmar.

Arbetstiden på Färjeavtalet är 37 eller 74 timmar per vecka. Dessa tal är fasta för varje arbetsvecka. Det vanliga är att du har en arbetstid på 10,6 timmar per dag (74 timmar på en vecka) och då har du tjänat in en veckas ledighet. 

Det finns dock inga hinder för att du får ett schema där du arbetar 37 timmar per vecka. Då tjänar du inte in en ledig vecka utan måste arbeta 37 timmar varje vecka. 

Du ska få ett timschema senast två veckor innan det börjar, där det framgår precis vilka timmar du ska arbeta. Du ska också få ett periodschema på vilka dagar timmarna ska arbetas. 

Annons

På Årsarbetstidsavtalet har du en genom-snittlig arbetstid på 37 timmar per vecka. Du kan få arbeta fler timmar en vecka och färre timmar en annan, men utslaget över tid ska det bli 37 timmar per vecka. 

Årsarbetstidsavtalet har en garanti som säger att en dag ombord betyder en betald ledig dag. Här ska du också få ett periodschema, men det behöver bara visa vilka dagar du ska arbeta. Timschema får du senast när du kommer ombord. 

Skärgårdsavtalet har också en årsarbetstidsberäkning, men här har man istället 35 timmar per vecka. Skärgårdsavtalet är också det enda av våra avtal där du kan få timlön. 

På Skärgårdsavtalet är du garanterad fem timmars arbete varje dag som du är anställd. Det vill säga, har du en anställning på 50 dagar så är du garanterad arbete 250 timmar och således också garanterad lön för lika många timmar.

För alla avtalen gäller att du som anställd får en befattning, och får lön utifrån att du gör arbetsuppgifterna som är kopplade till den befattningen. 

Blir du ålagd arbete som inte har med din befattning att göra ska du först utföra ålagda arbetsuppgifter och sedan kontakta oss för att få till rättelse av din lön.

Vi har också något i våra kollektivavtal som kallas kollektiv anslutning. Detta betyder att du automatiskt blir medlem i Seko sjöfolk om du inte uttryckligen (skriftligen) motsätter dig detta. Du kan inte få tillbaka medlemsavgift om du märker för sent att du blivit medlem.   

Det finns ingen OB-ersättning på Färje- -eller Årsarbetstidsavtalet. Vi har på dessa avtal valt att all lön ska ges som månadslön. På Skärgårdsavtalet finns OB-ersättning.

Är du nyanställd inom sjöfarten så ska du känna dig varmt välkommen till branschen generellt – men framför allt välkommen till oss på Seko sjöfolk!

Peter Skoglund