Varannan herrarnas, kanske?

Vi har en mycket rolig och intressant tid framför oss under de närmaste åren med många utmaningar. Den största utmaningen för mig personligen, inom Seko sjöfolks interna arbete, ligger i den prioriterade frågan om jämställdhet och jämlikhet.

När jag skriver utmaning så är det verkligen det. Det rör en målsättning som jag själv vare sig råder över, eller känner mig säker på hur jag kommer att lyckas med, då just frågan om jämställdhet och jämlikhet är en svår sak.

Vi har pekat ut ett antal satsningar framöver, ta till exempel ”Organisera och rekrytera medlemmar”. Det är något som vi gör dagligen, och det arbetet ska intensifieras för att vi ska uppnå våra utstakade mål.

Annons

Vi ska även arbeta för en konkurrenskraftig och hållbar svensk sjöfart genom att samverka med Föreningen Svensk Sjöfart och Sjöbefälsföreningen i initiativet Blå tillväxt.

”vi måste ta sakfrågan på allra största allvar”

Dessa saker behärskar jag tämligen säkert, och jag är hyfsat självsäker i min roll och i mitt uppdrag att driva dessa frågor. Jag vet att jag har ett fullkomligt stöd i hela min organisation för att utföra detta viktiga arbete.

Men trots att jag känner stödet i organisationen vet jag också vad som kommer att hända när vi arbetat ett tag med jämställdhet och jämlikhet. Som när det nomineras fler och nya personer till olika fackliga positioner och dessa nominerade är kvinnor – som utmanar en man.

Men vi måste ta sakfrågan på allra största allvar. Vi vare sig kan, får, vill, eller ska exkludera nästan 40 procent av våra medlemmar – alltså alla kvinnor i sjöfolksbranschen, som alla kan lika bra som männen. Dels är det ett fattigdomstecken, dels ett maktmissbruk. Och det är rent ut sagt skit för en levande, aktiv och vital organisation. Något som vi inte har råd med.

Vi måste bland annat utbilda valberedningar och hålla medlemsmöten både i rederier och regionalt. Vi ska kanske testa två nomineringar till varje post som förtroendevald, och anordna work shops för att se hindren och hitta lösningar.

”Starka människor trycker inte ner andra, de lyfter upp dem!”

Hjälp vår valberedning i Seko sjöfolk, det är fyra duktiga personer som vill göra ett bra jobb och som vill börja arbeta med en av Seko sjöfolks kanske viktigaste frågor: Hur ska jämlikhet och jämställdhet bli en norm hos oss, och inte bara en sak som vi värnar om i ett tvunget uttalande och som stannar vid en läpparnas bekännelse?

Kanske varannan herrarnas i alla sammanhang på sikt vore en viktig och riktig utmaning?

Vi börjar nu. Ta tillfället i akt och hjälp mig, och oss att bli en bättre organisation. Det är inget mirakel jag vill ha, mirakel sker snabbt, utan jag vill att detta mejslas in som en pelare i vår organisation, inte som ett tunt löfte i en utandning.

Starka människor trycker inte ner andra, de lyfter upp dem!

Kenny Reinhold