Vi måste vara med överallt

Året har rivstartat med sammanträden i våra internationella uppdrag och i olika konstellationer. I alla möten har vi berört och pratat om sjöfolket i Sverige, Norden och Europa.­ Vad vi än håller på med och i vilka sammanhang vi än deltar, så för vi alltid fram frågor och ämnen som på olika sätt berör svenskt sjöfolk.

Hittills i år har vi deltagit i samtal mellan europeiska redareföreningen och ETF, haft möte i Sociala Dialogen, varit på nordiskt möte om ETF:s kampanj för Schysta Transporter och haft möte i NTF:s sjöfolkssektion tillsammans med hamnarbetarsektionen – för att dagen efter ha ett liknande möte med CoT.*

Vi har även deltagit i IMO:s sjösäkerhetskommitté, där vi genom ITF:s försorg är med för att försöka övertyga medlemsländernas regeringar att alltid, i alla frågor som behandlas­ inom IMO, tänka på och föra fram bestämmelser och regler som berör och bevakar sjöfolkets säkerhet ombord i världshandelsflottan.

Annons

Om vi inte hade varit med i samtliga forum där sjöfolksfrågorna lyfts – möten­ som handlar om säkerhet, arbetsmiljö och sociala frågor – så hade ingen alls pratat för svenskt sjöfolk. Därför måste vi vara med i alla frågor och på samtliga nivåer som berör det svenska sjöfolket. Vårt deltagande kommer dessutom att hjälpa så gott som allt sjöfolk i världen.

Om vi inte hade varit aktiva historiskt sett – både själva som fackförening och tillsammans med andra fackföreningar såväl i vår närhet som från andra delar av världen – så hade vi knappt haft något svenskt och nordiskt sjöfolk kvar idag. Kanske en skvätt på ett hundratal, om ens det, i den svenska inrikestrafiken.

Vi har lyckats bevara en hel del sjöfolk i de nordiska länderna. Detta trots ländernas löneläge och sociala kostnader jämfört med många andra nationers sjöfolk och flaggor. Vi har varit utsatta för fruktansvärda angrepp i samband med konkurrensen mellan rederier och diverse diskutabla exotiska flaggländer. Utan ett stort antal strider från oss hade dessa bekvämlighetsflaggor varit den rådande standarden inom sjöfarten idag i de nordiska farvattnen.

Det finns fortfarande en hel del hot mot oss i Sverige och i Norden. Men tack vare det arbete som har utförts och det som pågår just nu, inom alla områden där vi är med och påverkar, så har vi varit hyfsat framgångsrika för sjöfolket i Sverige och Norden.

Nu koncentrerar vi oss på att i första hand stärka sjöfolk i Östersjön med gemensamma regler och standarder. Det arbetet påverkar med automatik också arbetet på Europa/EU-nivå – och det arbetet skvätter i sin tur sedan över på allt sjöfolk på världshaven.

Vi vill ha schysta villkor i Östersjön, Europa och världen. Fair Transport till alla transportarbetare, tack!

* ETF är den Europeiska transportarbetarfederationen, Sociala Dialogen är ett EU-koordinerat samarbete mellan ETF och den europeiska redareföreningen ECSA, ETF:s kampanj för Schysta Transporter heter Fair Transport, CoT står för Conference of Ten och är ett samarbete mellan de tio länderna kring Östersjön och Skagerack, IMO står för International Maritime Organization och ITF är den Internationella transportarbetarfederationen.