Vi optimister ska utforma framtiden

Annons

I grund och botten är jag nog en obotlig optimist och jag tror alltid allt gott om en människa, i alla fall tills vederbörande genom egna handlingar och/eller ord bevisat motsatsen. Livet skulle vara tråkigt, och är dessutom för kort för att jag skulle leva och klassa mig som pessimist, men när man tänker på utvecklingen inom sjöfarten och trögheten inom sjöfartsbranschen är det emellanåt svårt att alltid vara optimist.

Under de senaste åren har ju frågan om tonnageskattens utformning och införande överskuggat mångt och mycket annat som hänt inom sjöfarten. Tonnageskatten blev självaste galjonsfiguren för sjöfarten, det var en viktig komponent som behövde komma på plats, och på grund av olika omständigheter försenades både förslag, process och införande – exakt enligt pessimistens förutsägelser. Dock blev pessimisten mest nedstämd över att hen hade fel i frågan om den alls skulle komma på plats eller ej …

Under resans gång 2016 har den kantats av positiva nyheter, men även ett stort antal negativa, som strulet kring den avskalade tonnagebeskattningen samt att ett antal fartyg och rederier fått stryka flagg på senare tid. Så optimisten i en har ju slagits mot pessimisten i minst 15 ronder. Ingen av dem vann på knock out – men optimisten hade ju räknat med att gå som mest segrande ur alla dessa kamper. Det pågår kamper även i skrivande stund med en del positiva besked, och i nästa stund negativa.
Ett steg fram och sedan ett steg tillbaka.

Annons

Seko sjöfolk är en viktig och ansvarstagande part i arbetet med att få till alla de ingredienser som vi tog fram i Sekos handlingsplan för en konkurrenskraftig svensk sjöfart under svensk flagg – med en framtid för alla, inklusive Seko sjöfolks medlemmar. Här har en av de viktigaste frågorna varit det goda samarbetet mellan de sociala parterna, och här är vi faktiskt ett unikt praktexemplar i det som kallas den svenska modellen. Tillsammans med Sjöbefälsföreningen och Föreningen Svensk Sjöfart är vi ansiktet och vägvisaren för hur framgångsrik den svenska modellen kan vara, och faktiskt är.

Sjöfartens överlevnad i nuvarande form hänger på samarbete enligt den svenska modellen. Det innebär att parterna, med överenskommelser och gemensamma mål, lever och verkar tillsammans och inte kan strida eller köra över varandra. Det är ett unikt samarbete som bygger på tillit och respekt för varandras behov och krav.

Samarbetet kommer att överleva även efter tonnageskattens införande, och den svenska modellen kommer genom sin konstruktion att få politiker och tjänstemän i riksdag och departement med oss.

Vi optimister i den svenska modellen ska tillsammans med näringen se till att vara med och utforma framtiden för en utvecklad, konkurrenskraftig svensk(flaggad) sjöfart.

Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk