Annons

Bemanning, en återkommande fråga

Seko sjöfolk får ofta frågor om bemanning rent allmänt och i synnerhet inom intendenturen i färjetrafiken.  I spåren av pandemin väljer en del rederier att mer eller mindre sänka bemanningen jämfört med före pandemin, genom...

Tvungen och ofrivillig kvittning

När får en arbetsgivare göra lönedrag? Ombudsman Oskar Lindskog reder ut.  Då och då uppkommer frågan om när en arbetsgivare har rätt att göra den typ av löneavdrag som kallas för kvittning på lön. Sådan...

Kollektivavtal trumfar praxis

Om arbetsgivaren säger att något är praxis ska du vara vaksam. Ibland kan det betyda att någon vill dölja ett avtalsbrott, skriver Mikael Lindmark. Som svar på ett påstående om att en arbetsgivare gör fel...

En fest kan kosta dig jobbet

Förvånansvärt många medlemmar ertappas med alkohol och droger ombord, skriver ombudsman Mikael Lindmark. Seko sjöfolk var tidiga med att tillsammans med arbetsgivarna ta fram ett kollektivavtal kring alkohol och droger. Avtalet reglerar hur testning ska...

Kontrollera din anställningstid

I tider av varsel och arbetsbrist får vi ofta frågor om hur man beräknar och kontrollerar sin anställningstid. Här reder ombudsman Oskar Lindskog ut begreppen. Vi kräver alltid att arbetsgivaren ska se till att alla anställda...

Entreprenörsparagrafen testas ofta

Vi har något unikt i våra kollektivavtal: en entreprenörsparagraf. I storsjöavtalet är det §21, i färjeavtalet §25 och i skärgårdsavtalet §1.  Detta är en av de viktigaste paragraferna i våra avtal. Såhär står det: Arbetsgivaren...

Allt vanligare med drogrelaterade fall

Den senaste tiden har Seko sjöfolk fått in fler och fler ärenden som rör anställda med drogrelaterade problem. Anledningen kan vara att rederierna i viss mån ökat testningen för drogmissbruk och att metoderna för...

Misstag ska inte ge löneavdrag

Som anställd ska du aldrig gå med på att din arbetsgivare kvittar ett minussaldo i ”din” kassa mot lön, skriver ombudsman Mikael Lindmark.  I flera rederier där kassahantering ingår som arbetsuppgift har arbetsgivaren kommit på...

Om rederianställning och förflyttning

När vi går in i kriser blir det väldigt tydligt att det ofta är skillnad mellan vardagen i ett rederi och vad som är säkrat genom kollektivavtalet.  Få rederier utnyttjar alla möjligheter i kollektivavtalet när...

Är du vikarie eller säsongsanställd?

När våren kommer börjar också vikariat- och säsongsanställningarna på fartygen. Har du gått som vikarie eller säsongsanställd under tidigare år finns det några saker att tänka på. Om du har varit anställd som vikarie i...

Fem reportage

Annons

Sjömannen som pdf

#4 2023

Ombudsmännen svarar